در فناوری‌های نوین ارتباطی نگاه مخاطب به استفاده از تکنیک‌های جذاب، کوتاه و قابل فهم متمرکز است؛ اگر این موضوعات در اولویت شبکه‌ها قرار نگیرد، نتیجه آن اقبال کم مخاطبان خواهد بود، طراحی موثر و گیرا در به هدف رسیدن نگاه مخاطب حلقه مفقوده‌ای است که برای به نتیجه رسیدن آن حتما و الزاما باید به روز بود.

به گزارش گویای صنعت به نقل از ایرنا،  یکی از نکات مهم دنیای مجازی در این زمان استفاده از ابزارهای نوین ارتباطی است، بهره گیری از این ابزار چه برای تبلیغ و چه برای انعکاس اهداف متولیان، حتما باید با ذائقه مخاطب بررسی و تولید شود. این شیوه‌ها در عصر ارتباطات به یک علم مهم و سودآور چه از لحاظ مالی و چه از لحاظ جذب سرمایه اجتماعی تبدیل شده است.

مدیران دولتی در خصوص پخش و ارائه دست آوردهای خود اگر هماهنگ با این علم نباشند و از شیوه‌های مناسب در زمان درست استفاده نکنند، محصول تولیدی‌شان بدون مشتری باقی خواهد ماند، و اگر این ارتباطات به روز نباشد، ارتباط موثر با مخاطب را از دست خواهند داد.

در فناوری‌های نوین ارتباطی نگاه مخاطب به استفاده از تکنیک‌های جذاب، کوتاه و قابل فهم متمرکز است؛ اگر این موضوعات در اولویت شبکه‌ها قرار نگیرد، نتیجه آن اقبال کم مخاطبان خواهد بود، طراحی موثر و گیرا در به هدف رسیدن نگاه مخاطب حلقه مفقوده‌ای است که برای به نتیجه رسیدن آن حتما و الزاما باید به روز بود.

در بعضی از مواقع، مخاطب حاضر است برای دست‌یابی به علاقه خود هزینه کند تا به مقصود خود برسد و حتی حاضر نیست از خدمات رایگان ارائه شده استفاده کند. در دید برخی متولیان حوزه ارتباطات یا مسئولان حوزه فرهنگ این مهم مطرح است که جذابیت محصول را به تعداد تولید و توزیع آن می‌دادند اما این ملاک قابل استناد نیست، بلکه ارتباط برقرار کردن ارتباط، استفاده، پخش توسط مخاطب و تاثیر بر جامعه ملاک این اثر بخشی می‌تواند باشد.

در عصر رسانه‌های نوین و هوش مصنوعی به روز بودن مدیران روابط عمومی برای رسیدن به جلب مخاطب از اولویت‌ها و اهداف است، اگر مدیر روابط عمومی در حرکت جریان پیشرفت ارتباطات از ظرفیت و تهدیدهای هوش مصنوعی و تاثیر آن بر مخاطب غافل بماند، نمی‌تواند پیشرفتی در کار خود داشته باشد و با اطلاعات غلط و اتفاق‌های انحرافی با چالش زیادی در کار مواجهه خواهد بود.

روابط عمومی پویا و اثربخش با تکیه بر دانش تخصصی خود می‌تواند بر افکار مخاطب تاثیر مثبت یا منفی بگذارد، انگیزه یک روابط عمومی با پذیرش کار و مسئولیتی پر مخاطره، سنگین، سخت و فرسایشی که گاهی به علت نداشتن سواد رسانه‌ایی مدیران ارشد توجه کمی به این جایگاه مهم در پست و شغل شده است، برای ادامه این راه سخت اما موثر مهم و حیاتی است.

روابط عمومی پویا و کنش‌گرا در تصمیم‌گیری با درایت و دانش خود می‌تواند حافظ و نگهبان بخش مهمی از دستاوردهای مجموعه خود و عاملی برای دیده شدن خدمات آن شود. توجه به تقویت علمی مدیران روابط عمومی توسط مدیران دستگاه‌ها مساله مهی است و باید همپای این پیشرفت سریع در دنیا انجام پذیرد.