حسن حقیقی گفت: طرح آبرسانی به پنج روستای شهرستان ری کلنگ زنی شد و ظرف ۴ ماه قرار شد تا مشکلات آب شرب این روستاها با ۳۹۰۰ متر لوله گذاری حل  شود.

به گزارش گویای صنعت، حسن حقیقی مدیرعامل آبفای منطقه ۶ تهران در  مراسم فاز اول عملیاتی آبرسانی به چند روستای شهرستان ری که با حضور علیرضا فخاری استاندار تهران صورت گرفت، گفت: طرح آبرسانی به پنج روستای شهرستان ری کلنگ زنی شد و ظرف ۴ ماه قرار شد تا مشکلات آب شرب این روستاها با ۳۹۰۰ متر لوله گذاری حل  شود.

حقیقی خاطرنشان کرد: روستاهای قاسم آباد تهرانی، کریم آباد، عباس آباد علاقبند، علی آباد قیصریه و گلتپه کبیر از جمله  روستاهایی هستند که از این نعمت بهره مند می شوند.