عضو هیات مدیره صندوق ذخیره فرهنگیان از بررسى و تایید طرح ارزش مالکانه توسط نهادهای تخصصی کشور خبر داد و گفت: ابعاد و جزییات اجرای این طرح بزودی از سوی وزیر محترم آموزش و پرورش رییس هیات امنای صندوق اعلام خواهد شد.

به گزارش گویای صنعت، دکتر مهدی پندار با اشاره به تاکید ویژه دکتر صحرایی و رییس هیات امنای صندوق بر تسریع در اجرایی‌شدن این طرح بزرگ، افزود: طرح ارزش مالکانه جزو مطالبات و خواسته‌های اصلی و دیرین فرهنگیان عضو صندوق است و طبق برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات صورت گرفته، ارزش مالکانه در قالب تخصیص سهام به ذینفعان صندوق عرضه خواهد شد.

عضو هیات مدیره صندوق ذخیره با اشاره به روند بررسی طرح ارزش مالکانه نزد نهادهای تخصصی و نظارتی کشور گفت: به منظور اجرای دقیق و بی نقص این طرح عظیم، وزیر محترم آموزش و پرورش، کلیات طرح را در حاشیه هیات محترم دولت مطرح نمود و مقرر شده بود نهادهای تخصصی جزییات اجرای طرح ارزش مالکانه را بررسی و ارزیابی نموده و نظر تخصصی و نهایی خود را اعلام نمایند.

دکتر پندار در همین زمینه افزود: با پیگیرى مجدانه وزیر محترم آموزش و پرورش، نظر نهادهای تخصصی حوزه بازار سرمایه جلب گردید و بزودی جزییات طرح ارزش مالکانه و نحوه اجرای آن از سوی دکتر صحرایی به عنوان رئیس هیئت امنا اعلام خواهد شد.

عضو هیات مدیره صندوق ذخیره فرهنگیان با تاکید بر اینکه اجرای طرح ارزش مالکانه یک مطالبه ۱۲ ساله فرهنگیان معزز عضو صندوق بوده و در راستای شفافیت عملکرد صندوق پیاده‌سازی و اجرا خواهد شد، اظهار داشت: با توجه به اینکه اجرای طرح ارزش مالکانه در موضوعات اساسی کشور مداخله دارد، ضرورت داشت بعد از تایید نهایی دستگاه‌های تخصصی مسوول به مرحله اجرا برسد تا به بهترین نحو منافع و رضایت ذینفعان را تامین نماید.
دکتر پندار به این نکته اشاره کرد که وزیر آموزش و پرورش بیشتر از هرکسی دغدغه فرهنگیان عزیز را دارد و در این راستا از هر اقدامی که موجبات رفاه و ارتقای وضعیت معیشتی آنها را به دنبال داشته باشد حمایت می نماید که طرح ارزش مالکانه هم در این زمره قرار دارد.

دکتر پندار در این مصاحبه همچنین از بررسی و اصلاح آیین‌نامه‌‌ کمیته‌های تخصصی موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان خبر داد و با اشاره به تغییر اعضای هیات مدیره صندوق افزود: رویکرد هیات مدیره جدید صندوق مبتنی بر اصلاح آیین‌نامه‌ها و برخی روندها و فرایندهای صندوق است.
عضو هیات مدیره صندوق ذخیره فرهنگیان بیان کرد: کمیته‌های تخصصی موسسه در جلسات منظم مورد بازنگری قرار می‌گیرند و تاکنون کمیته سرمایه‌‍‌گذاری و حقوقی مورد بررسی قرار گرفته و اصلاحات و تغییرات مورد نظر هیات مدیره در این کمیته‌ها در جهت منافع صندوق اعمال خواهد شد.