پروژه آبرسانی به روستاهای تحت پوشش آبفای منطقه۶ در چارچوب طرح ملی جهاد آبرسانی، با هدف پایداری آب در روستاهای استان تهران در حال انجام است.

به گزارش گویای صنعت،حسین نامداری معاون بهره برداری و توسعه آب با اعلام این خبر گفت: در مرحله نخست پنج روستای مجتمع شهید صنیع خانی، شامل روستاهای مرتضی گرد، شهرک رسالت، خلازیر، صالح آباد غربی و دهکده توحید مشمول طرح جهاد آبرسانی شدند.

نامداری افزود: این طرح شامل اجرای ۹ کیلومتر خط انتقال آب، حفر و تجهیز ۴ حلقه چاه، اصلاح و توسعه ۳۹ کیلومتر شبکه توزیع آب و احداث دو مخزن به حجم ۲۰۰۰ مترمکعب و ایستگاه پمپاژ مربوطه می باشد، که عملیات اجرایی با همکاری قرارگاه حضرت امام حسن مجتبی (ع) از بهمن ماه ۱۴۰۰ شروع شد و در حال حاضر مطابق برنامه‌ریزی صورت گرفته درحال انجام می‌باشد.
نامداری ادامه داد: عملیات اصلاح و توسعه خطوط انتقال و شبکه‌های آبرسانی، حفر، تجهیز و بهره‌برداری چاه‌های جدید و هم‌چنین ساخت یک مخزن به حجم ۲۰۰۰ مترمکعب و ایستگاه پمپاژ در مجتمع صنیع خانی و روستاهای تحت پوشش آبفای شهرری در حال انجام است.

وی خاطر نشان کرد: تاکنون عملیات اجرایی ۴ کیلومتر خط انتقال با پیشرفت فیزیکی ۴۴ درصد و ۸ کیلومتر شبکه توزیع با پیشرفت فیزیکی ۲۰ درصد و حفر و تجهیز ۴ حلقه چاه عمیق آب شرب با پیشرفت فیزیکی ۱۰۰ درصد به پایان رسیده و ساخت یک باب مخزن با حجم ۲۰۰۰ مترمکعب که بیش از ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و یک باب ایستگاه پمپاژ با پیشرفت فیزیکی ۳۰ درصد درحال انجام می باشد و در کل پروژه آبرسانی با پیشرفت فیزیکی ۳۶ درصد در حال انجام می باشد.
نامداری در پایان گفت : کارهای انجام شده در سال ۱۴۰۲ شامل ۳۷۰۰ متر اصلاح شبکه توزیع آب و اجرای حدود ۷۵۰ متر خط انتقال و احداث ۳ حلقه چاه عمیق آب شرب و تکمیل بنای سازه ای مخازن، حوضچه های خروجی مخازن و ایستگاه پمپاژ می باشد که تنها در سال ۱۴۰۲ پروژه آبرسانی در حدود ۱۲ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.