معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس اطلاعات تهران بزرگ از شناسایی و دستگیری عامل اصلی و یکی از لیدرهای فعال در اغتشاشات خيابان "منوچهري" تهران خبر داد.

به گزارش گویای صنعت، سرهنگ “نادر مرادی” درباره جزئیات این خبر اظهار داشت: در پی فراخوان های صادره توسط گروه های معاند برای روز های آتی ماموران معاونت نظارت بر اماکن عمومی پلیس اطلاعات پایتخت با انجام اقدامات فنی و پلیسی موفق شدند یکی از محرکان و لیدرهای اصلی شکل گیری اغتشاشات را شناسایی کنند.

وی ادامه داد: این متهم با فعالیت در فضای مجازی و متاثر از شبکه های معاند با تحریک جوانان و استفاده از شعارهای ساختار شکنانه قصد ایجاد زمینه تجمع غیرقانونی و شکل گیری اعتصابات صنفی در  محدوده خیابان “منوچهری ” ، پاساژ مرجان را داشته است.

سرهنگ مرادی گفت: با تلاش شبانه روزی و اقدامات اطلاعاتی ماموران معاونت نظارت بر اماکن عمومی پلیس اطلاعات پایتخت، مخفیگاه متهم شناسایی و در یک عملیات ضربتی در مخفیگاهش دستگیر  و پس از تشکیل پرونده قضائی به دادسرا معرفی شد.

معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس اطلاعات پایتخت گفت: دستگیری عاملان اصلی اغتشاشات همچنان در دستور کار پلیس قرار دارد.