«نظام نامه مدیریت یكپارچه سامانه سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE ) شهرداری تهران» در دویست و نوزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر مورد بررسی و پایش اعضا قرار گرفت و در نهایت، با اکثریت آرای موافق به تصویب رسید.

به گزارش گویای صنعت، مهدی بابایی رئیس کمیته ایمنی و مدیریت بحران شورای اسلامی شهر تهران، در تشریح جزئیات این لایحه گفت: طبق مصوبه سال ۹۲ مقرر بود که شهرداری تهران این لایحه را به شورا پیشنهاد دهد چرا که تا به امروز ما شاهد یک عقب ماندگی ۱۰ ساله در تحویل این لایحه بودیم که نهایتاً در این دوره مدیریت شهری، لایحه به شورای شهر تحویل داده شد و پس از برگزاری ۱۵ جلسه، این موضوع نهایی شد.
وی با بیان اینکه نظام نامه فعلی شامل چندین مفاد و تبصره است و در ۲۵ صفحه گردآوری شده است؛ ادامه داد: متأسفانه در سالهای اخیر، شاهد بروز برخی حوادث تلخ و ناگواری در بوستانها، فضاهای عمومی و همچنین عملیات عمرانی شهرداری در قسمت های مختلف بودیم که در برخی موارد داغی جانسوز بر دل شهروندان گذاشته است.
این عضو شورا یادآور شد: از این رو در حال حاضر ما شاهد نارسایی در آگاهی و ضعف در تخصیص بودجه کافی برای دستیابی به اهداف مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست، وجود مراکز متعدد تصمیم گیری و فقدان هماهنگی در ساختار مدیریت موجود، فقدان روشی کارآمد جهت نظارت منطقی بر نحوه عملکرد پیمانکاران و مهمتر از همه ضعف در بازرسی ها و پایش های ادواری از وضعیت بهداشت، ایمنی و محیط زیست هستیم که همه این موضوعات از عمده ترین چالش های پیش رو محسوب می شود.
وی با اشاره به اینکه یکی ازمهمترین ابزارهای تحقق توسعه پایدار شهری، استقرار سیستم مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست است افزود: این سیستم با انطباق حوزه عملکردی و مزایای پیاده سازی خود با شاخص های مورد نیاز موجب کاهش هزینه ها و پرهیز از ریسک شده و در نهایت به افزایش اعتبار و جذب سرمایه خواهد انجامید.
بابایی یادآور شد: شهرداری تهران ظرف مدت سه ماه فرصت دارد که برای کلیه واحدهای تابعه شهرداری تهران ساختاری برای HSE و تدوین دستورالمعل اقدام کند و همچنین کلیه کمیته های مشابه در این حوزه باید ادغام شود و در راستای مدیریت یکپارچه سلامت و ایمنی بودجه در نظر بگیرد.
بابایی ادامه داد: طراحی و راه اندازی سامانه برخط برای بارگذاری همه موارد همچون مدیریت حوادث، ارزیابی و…. برعهده شهرداری تهران گذاشته شده است و به هرحال کار چند ماهه برای بررسی این نظام نامه انجام شده است.
توسعه HSE به معنی گارانتی کردن شهر نیست
رئیس سازمان مدیریت بحران شهرداری تهران نیز در دفاع از این لایحه با بیان اینکه یکی از اقدامات مهم این دوره مدیریت شهری، سامان دادن به مسئله ایمنی است که بیش از یک دهه مورد غفلت قرار گرفت؛ اظهار کرد: اولین باری که من آقای بابایی را دیدم به مسئله HSE تأکید کرد و شورا همواره حامی این مقوله مهم بوده و ایمنی خرد و کلان در سطح شهر بسیار مهم است و نیاز داشت که مدیریت یکپارچه داشته باشد و دبیرخانه واحدی لازم داشت تا با حفظ وظایف ذاتی سازمانها و اداره کل های تخصصی هم افزایی ایجاد کند.
وی با بیان اینکه بعد از ۱۰ سال این نظام نامه را یک سال قبل به شورای شهر دادیم اما به دلیل پیچیدگی رسیدگی به آن زمانبر بود؛ افزود: خط به خط ابعاد حقوقی، اسناد بالادستی و… همخوانی دارد و اینکه می‌خواهیم ساختار HSE را توسعه دهیم؛ به معنی گارانتی کردن شهر نیست. چراکه ناایمن های زیادی در شهر وجود دارد که می‌تواند منجر به خسارت شود و این موارد وجود دارد؛ اما باید در کاهش مخاطرات تلاش کنیم.
نصیری با بیان اینکه روند حوادث و ریسک را کاهش خواهیم داد؛ گفت: در این نظام نامه کمیته های موازی در مناطق و سازمان‌ها وجود داشت که ادغام  می شود و یک کمیته تشکیل می شود که شهردار منطقه باید آن را جدی بگیرد.