مدیرعامل شرکت بازرسی مهندسی ایران از شرکت‌های تابعه صندوق ذخیره فرهنگیان از برنده شدن این شرکت در مناقصه بسیار بزرگ خدمات بازرسی شرکت پتروپالایش سهروردی صفاهان به عنوان بزرگترین پروژه توسعه‌ای پالایشگاه نفت اصفهان (نماد بورسی: شپنا) خبر داد.

به گزارش گویای صنعت، دکتر سید احسان شجاعی در خصوص جزییات این خبر گفت: با تلاش‌های فراوان تیم مدیریتی و اجرایی، بزرگترین قرارداد تاریخ شرکت بازرسی مهندسی ایران و همچنین صنعت بازرسی کشور با ارزشی بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان در حال انعقاد است.

وی با استناد به گفته‌های مدیران پروژه مذکور و تغییرات پیش رو در این پروژه از احتمال دوبرابر شدن این مبلغ در سال آتی خبر داد و تصریح کرد: اخذ این پروژه ابعاد و اندازه شرکت را متحول خواهد ساخت و توان اعتباری و اجرایی آن را در سطح ملی و بین‌المللی ارتقاء خواهد داد.

مدیرعامل شرکت بازرسی مهندسی ایران اظهار داشت: کل درآمد شرکت در سال مالی منتهی به شهریور ۱۴۰۲، حدود ۱۳۰ میلیارد تومان بوده است که معادل حدودی همین مبلغ، چنین پروژه بزرگی اخذ شده است موجب افزایش دوبرابری درآمد شرکت خواهد شد که سود قابل توجهی نصیب اعضای صندوق ذخیره فرهنگیان خواهد کرد.

دکتر شجاعی با اشاره به اهمیت و سطح این پروژه، خواستار مساعدت و حمایت هر چه بیشتر مدیران ارشد هلدینگ سرمایه‌گذاری فرهنگیان و در راس آن موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان جهت پیشبرد اجرای قرارداد اخذ شده و توسعه همه جانبه این شرکت باسابقه و معتبر گردید.