وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه همایش گرامیداشت روز بیمه در جمع خبرنگاران درباره انتقال سپرده های موسسه نور به بانک ملی اظهار داشت: با توجه به اینکه برای نخستین بار یک توافق نامه بسیار دقیقی میان بانک ملی و بانک مرکزی با دو امضای وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی منعقد شد، هیچ گونه زیانی متوجه بانک ملی، دولت و سرمایه ملی نشده است؛ بدین معنا که دقیقا متناظر عددی که از سپرده ها مورد پشتیبانی بانک ملی قرار خواهد گرفت تنها دارایی‌های نقد شونده به حساب بانک ملی ایران منتقل شده است.

به گزارش گویای صنعت، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه همایش گرامیداشت روز بیمه در جمع خبرنگاران درباره انتقال سپرده های موسسه نور به بانک ملی اظهار داشت: با توجه به اینکه برای نخستین بار یک توافق نامه بسیار دقیقی میان بانک ملی و بانک مرکزی با دو امضای وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی منعقد شد، هیچ گونه زیانی متوجه بانک ملی، دولت و سرمایه ملی نشده است؛ بدین معنا که دقیقا متناظر عددی که از سپرده ها مورد پشتیبانی بانک ملی قرار خواهد گرفت تنها دارایی‌های نقد شونده به حساب بانک ملی ایران منتقل شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به انحلال موسسه نور و انتقال آن به بانک ملی همچنین گفت: بانک ملی می‌تواند در ماه‌های آینده از طریق نقد کردن دارایی‌ها تمام پشتیبانی خود را انجام دهد، بانک مرکزی نیز برای حمایت مجدد بانک ملی مکلف شده است برای جلوگیری از ضرر و زیان ریالی به این بانک از طریق یک خط اعتباری ویژه و دارائی های سالم اقدامات خود را انجام دهد.

خاندوزی تأکید کرد: این نخستین تجربه ای است که با اطمینان خاطر می توانیم از همین ابتدا اعلام کنیم تمام فرآیند انحلال موسسه نور و انتقال سپرده های آن به یک بانک دولتی بدون انتقال زیان واقعی به مردم صورت خواهد گرفت.