موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان در نخستین گام جهت اجرای طرح ارزش مالکانه قصد دارد در اردیبهشت ماه سال جاری با تخصیص سهام بورسی به اعضای بازنشسته که قبل از بازنشستگی عضو موسسه بودند گام نخست را در راستای سهامدار کردن فرهنگیان معزز بردارد.

به گزارش گویای صنعت، فرهنگیان بازنشسته که قبل از بازنشستگی عضو موسسه بودند برای آمادگی دریافت ارزش مالکانه در قالب سهام در بورس ضروری است تا با مراجعه به وب سایت موسسه به آدرس https://www.szf.ir بخش مشاهده صورت وضعیت و یا به طور مستقیم از آدرس https://mb.szf.ir وارد سامانه صورت وضعیت اعضا شده و در بخش مشخصات پرسنلی، کد بورسی و شماره همراه خود را وارد کنند.

به آن دسته از فرهنگیان محترم بازنشسته که کد بورسی ندارند توصیه می‌شود در اسرع وقت کد بورسی خود را از یکی از کارگزاری‌ها دریافت و پس از احراز هویت در سامانه سجام، کد بورسی دریافتی را در سامانه موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان ثبت کنند.

خاطر نشان می‌گردد در راستای تحقق یکی از خواسته‌های به حق فرهنگیان عضو موسسه در خصوص تخصیص ارزش مالکانه و با توجه به فراهم‌سازی بستر و زیرساخت‌های بورسی شدن هلدینگ‌ها و شرکت‌های تابعه موسسه و نهایی شدن مدل بورسی شدن شرکت‌ها در گام نخست در شش ماه اول سال ۱۴۰۲ چند شرکت موسسه بورسی می‌شوند و در نخستین فاز در اردیبهشت ماه سهام اولین شرکت بورسی به فرهنگیان محترم بازنشسته که قبل از بازنشستگی عضو موسسه بودند، عرضه می‌شود.