فرماندار ویژه شهرستان ری گفت: در کشف جدید تیم بازرسی, 150 کیسه آرد دولتی با جعل کیسه و عرضه خارج از شبکه کشف و ضبط شد.

به گزارش گویای صنعت،  حمید زمانی  در حاشیه بازرسی و گشت مشترک بازرسی فرمانداری و اتاق اصناف در قالب کنترل و نظارت بر نانوایی ها اعلام کرد: اکنون ۱۵۰ کیسه آرد دولتی با تغییر کیسه به آرد آزاد یعنی تقلب در عرضه کشف شده است.

وی اظهارکرد: هر کدام از کیسه های آرد دولتی بین ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان عرضه می شود در حالی که این شخص متقلب با تغییر کیسه به صورت شبانه, هر کدام را بین ۶۰۰ تا ۶۵۰ هزار تومان در بازار آزاد به فروش می رساند.

زمانی تاکید کرد: دولت این کیسه های آرد را با قیمت مناسب جهت تسهیل زندگی مردم و سهولت در عرضه نان در اختیار نانوایی ها قرار می دهد در حالی که یک فرد با چنین تخلفی به دنبال تامین منافع شخصی است.

فرماندار ویژه شهرستان ری گفت: با هر نوع تخلفی که منجر به سودجویی از خدمات دولتی و ضرر و زیان به مردم به ویژه در تامین آرد و نان شود به جد برخورد می کنیم.

به گفته وی تمامی مدارک تغییر کیسه و عرضه خارج شبکه این فرد متخلف در حین بازرسی موجود بود که به ثبت رسید و ضبط شد.