فخاری گفت: در برگزاری هر چه بهتر انتخابات مجلس شورای اسلامی، فرمایشات رهبری را سرلوحه خود قرار خواهیم داد.

به گزارش  گویای صنعت، علیرضا فخاری استاندار تهران در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار گویای صنعت در رابطه با اینکه شما به عنوان رییس ستاد انتخابات استان تهران در دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی می باشید ، در جهت هر چه بهتر برگزار شدن انتخابات چه تدابیری اندیشیده اید، بیان داشت: بایستی ، فرمایشات مقام معظم رهبری را سرلوحه قرار دهیم .

وی ادامه داد: اصل مشارکت مردمی به عنوان مهم ترین اصل برای حضور و به نتیجه رساندن آنچه که خاصه مردم هست ، مدنظر می باشد. پشتوانه اصلی این مشارکت امنیت، رقابت، سلامت هست.

فخاری بیان داشت: برای تحقق نظرات مردم در جهت تامین زمینه های حضور موثرشان طریق نمایندگان محترم مجلس ، شعارهای چهارگانه را به همراه عدالت در دستور کار قرار دهیم .

استاندار تهران گفت: تلاش می کنیم مردم در یک فضای آرام ، توام با عزت ، صیانت، سلامت تامین ارا، مردم به اهدافشان برسند.