سعید شهسوارزاده فعال صنفی معتقد است که فرهنگیان خودشان می‌توانند بر عملکرد صندوق ذخیره فرهنگیان نظارت کرده و نیازی به قیم ندارند زیرا موسسه یک نهاد کاملا خصوصی و متعلق به اعضای آن است و لاغیر.

به گزارش گویای صنعت، سعید شهسوارزاده فعال صنفی معتقد است که فرهنگیان خودشان می‌توانند بر عملکرد صندوق ذخیره فرهنگیان نظارت کرده و نیازی به قیم ندارند زیرا موسسه یک نهاد کاملا خصوصی و متعلق به اعضای آن است و لاغیر.
او اقدامات صندوق طی یک سال گذشته به ویژه در موضوع طرح ارزش مالکانه را در راستای منافع فرهنگیان و تایید مجدد ماهیت خصوصی موسسه می‌داند. شهسوارزاده اعتقاد دارد اگر حاکمیت شرکتی و نوآوری باز، به‌صورت واقعی در صندوق اجرا ‌شود و باهوش‌های بیشتری از اعضا در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کلان ِصندوق مشارکت نمایند، از قیم‌مآبی مطلق فاصله می‌گیریم. متن کامل مصاحبه با ایشان را در ادامه می‌خوانیم.
– بعضی از اشخاص حقیقی یا حقوقی بر این باورند که ماهیت صندوق، عمومی غیر دولتی است. نظر شما چیست؟
سرمایه‌ای که با اندوخته فرهنگیان عضو برای بهره‌مندی اعضای صندوق ذخیره فرهنگیان (و لاغیر) ایجاد شده است چگونه می‌تواند ماهیت عمومی غیردولتی داشته باشد. آیا بزرگواران در مجلس و دولت برای حساب پس‌انداز دیگر کارکنان دولت (قانون تشکیل حساب پس‌انداز دیگر کارکنان) هم چنین نظری دارند. البته که طرح این موضوع با نگاه قانون، شرع و عرف در تضاد است.
– بعضی از نمایندگان مجلس برای نظارت بر عملکرد صندوق، ماهیت عمومی غیردولتی را پیشنهاد می دهند. ارزیابی شما از این استدلال چیست؟ توضیح دهید.
اولا اگر مدیریت‌ها و نظارت‌ها بر شرکت‌ها و موسسات عمومی غیر دولتی کارساز بود، طبق ابلاغیه اصل ۴۴ قانون اساسی، کشور به دنبال خصوصی‌سازی نبود. ثانیا چطور است که برای اموال یک میلیون و ششصد هزار عضو صندوق ذخیره فرهنگیان، برخی در جهت خلاف رودخانه حرکت می‌کنند. بهترین ناظر و کنترل کننده در بخش خصوصی، نقش‌آفرینی اعضا یا نمایندگان منتخب اعضا است که به آنها پاسخگو باشند.
بنابراین بهتر است برای نظارت بر عملکرد این موسسه، ساختاری با حضور گسترده اعضا ایجاد ‌شود تا قانون
سوت زنان را که ابتکار قوه قضائیه است‌، در صندوق اجرایی شود. همچنین اگر حاکمیت شرکتی و نوآوری باز، به‌صورت واقعی اجرا ‌شود و باهوش‌های بیشتری از اعضا در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کلان ِ صندوق مشارکت نمایند، از قیم‌مآبی مطلق فاصله می‌گیریم.
– نقش رئیس هیئت امناء و مدیر عامل در دفاع از ماهیت خصوصی صندوق چیست؟ توضیح دهید.
نقش رئیس هیات امنا در صندوق ذخیره فرهنگیان به سه دوره تاریخی تقسیم می‌شود: اول قبل از وزارت ِ جناب دکتر بطحایی که در ان دوره قیم مآبی مطلق جاری بود، دوم بعد از وزارت ِایشان تا قبل از اساسنامه قانونی تیر ماه ۱۴۰۰ و سوم بعد از طی مراحل قانونی اساسنامه مصوب هیات امنا، تایید اداره ثبت شرکت‌ها و انتشار آن در روزنامه رسمی کشور و به‌ رسمیت شناختن اکثریت منتخب اعضا در هیات امنا.
می‌توان گفت که در دوره‌ی اول، قیم‌مآبی مطلق روسای هیات امنا مشهود نبود و افکار عمومی اعضا، نسبت به قیم‌مآبی مطلق کنش نمایانی نداشتند. در دوره‌ی دوم، تمامی روسای هیات امنا بعد از جناب بطحایی، به تفویض اختیار ایشان گردن نهادند و تا کنون سه منتخب در هیات امنا صندوق ذخیره فرهنگیان، حضور دارند.
پائیز ۱۴۰۰ با تکیه به اصول حاکمیت شرکتی و نوآوری باز (بهره‌مندی از باهوش‌های عضو) پیش‌نویس آیین‌نامه انتخابات شش نفر به دفتر روسای محترم هیات امنا ارایه شد که هنوز ریاست محترم هیات امنا برای تدوین آیین نامه انتخابات دعوت بعمل نیاورده است.
درمورد نقش مدیر عامل، در حال حاضر دکتر نجف‌پورکردی، برا اساس وعده داده شده در همایش دو روزه مهر ۱۴۰۱، از ظرفیت‌های موجود (شرکت های حاضر در بورس) بهره برد و در ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ از تخصیص ارزش مالکانه اعضا رونمایی کرد که اقدام بسیار بزرگی در راستای پاسخ به مطالبات ۱۲ ساله اعضای موسسه بود. بنابراین امیدوار هستیم مدیران موسسه بتوانند با تمام توان و درایت و در نظر گرفتن صرفه و صلاح موسسه و فرهنگیان این مسیر پرچالش را ادامه دهند زیرا یکی از نتایج بسیار مهم آن، تایید مجدد ماهیت خصوصی صندوق است.