علی حجرگشت گفت: مشارکت بالای فرهنگیان در عضویت صندوق ذخیره فرهنگیان نشان از اعتماد و همراهی آنان به این مجموعه دارد که خوشبختانه طی یکسال گذشته این روند تقویت شده و فرهنگیان به آینده صندوق امیدوار شده‌اند.

به گزارش گویای صنعت، علی حجرگشت مدیر کل آموزش و پرورش استان البرز با بیان اینکه درصد بالایی از فرهنگیان این استان، عضو صندوق ذخیره فرهنگیان هستند، گفت: مشارکت بالای فرهنگیان در عضویت صندوق ذخیره فرهنگیان نشان از اعتماد و همراهی آنان به این مجموعه دارد که خوشبختانه طی یکسال گذشته این روند تقویت شده و فرهنگیان به آینده صندوق امیدوار شده‌اند.
وی با تاکید بر اینکه دولت مردمی و انقلابی در راه خدمت به فرهنگیان گام‌های بلندی برداشته است، گفت: موسسه صندوق ذخیره جزو صندوق‌های بزرگ کشور است که با سرمایه فرهنگیان سراسر کشور شکل گرفته است. فرهنگیان با عضویت در صندوق در واقع اقدام به یک سرمایه‌گذاری امیدبخش برای آینده خود می‌کنند.
مدیر کل استان البرز با بیان اینکه فرهنگیان از صندوق ذخیره انتظار حمایت دارند و این موسسه با این هدف تاسیس شده است، گفت: باید همگرایی، تعامل و تفاهم بین آموزش و پرورش و صندوق ذخیره فرهنگیان تعمیق یابد زیرا این نگاه مشترک برای خدمت به فرهنگیان ضرورت دارد.
حجرگشت تصریح کرد: باید از ظرفیت صندوق برای سوددهی به اعضای آن استفاده کنیم و در استان البرز ظرفیت‌هایی وجود دارد که می‌توان از آنها در راستای سودآوری موسسه استفاده کرد.
وی یادآورشد: مسکن، سلامت و گردشگری در استان البرز از جمله محورهای مهمی است که می‌توان از ظرفیت صندوق ذخیره فرهنگیان برای ارائه خدمات به اعضای موسسه استفاده کرد که این مهم نیاز به برنامه‌ریزی و کار کارشناسی از سوی مدیران استانی و کشوری دارد.
وی ادامه داد: باید با همکاری و هم‌اندیشی، زمینه رشد صندوق ذخیره فرهنگیان در استان البرز با هدف سوددهی به فرهنگیان عضور را فراهم کنیم.