صبح روز شنبه ۱۶ اردیبهشت ماه، هادی بادلی سرپرست بخشداری کهریزک با همراهی بشیری رئیس اتحادیه نانوایان شهرستان ری، نمایندگان شبکه بهداشت و درمان و بازرسان بخشداری کهریزک و اتاق‌اصناف از نانوایی‌های سطح بخش بازدید کرد.

به گزارش گویای صنعت،صبح روز شنبه ۱۶ اردیبهشت ماه، هادی بادلی سرپرست بخشداری کهریزک با همراهی بشیری رئیس اتحادیه نانوایان شهرستان ری، نمایندگان شبکه بهداشت و درمان و بازرسان بخشداری کهریزک و اتاق‌اصناف از نانوایی‌های سطح بخش بازدید کرد.

در این بازدید هادی بادلی ضمن نظارت بر نحوه عملکرد نانوایان ۲ شهر کهریزک و باقرشهر و روستاهای اطراف از لحاظ کیفیت پخت نان، نحوه برخورد با مشتری، کم‌فروشی، رعایت قیمت‌های مصوب، دقت وزن چانه، رعایت ساعت پخت و مسائل این‌چنینی اظهار داشت: امنیت غذایی شهروندان و روستائیان بخش‌کهریزک از دغدغه‌های اصلی مجموعه حاکمیتی بخش به‌شمار رفته و بنابراین تیم بازرسی بخشداری با هدف مراقبت و کنترل این امر به صورت مستمر فعال خواهد‌ بود.

🔸سرپرست بخشداری کهریزک همچنین به لزوم رعایت موازین بهداشتی توسط نانوایان و برخورد متناسب با مردم تاکید کرده و گفت نانوایان می‌بایست ضمن توجه به رعایت بهداشت فردی، از ورود مراجعین و افراد متفرقه به پشت میز و محیط پخت نان ممانعت کنند.

بادلی افزود: شهروندان و روستائیان بخش کهریزک در صورت مشاهده هرگونه تخلف توسط نانوایی‌ها می‌توانند مراتب را به دستگاه‌های متولی اعم از شبکه‌بهداشت و درمان، اتاق اصناف و اتحادیه نانوایان شهرستان‌ری اطلاع‌رسانی کنند.

سرپرست بخشداری کهریزک هدف از بازرسی مستمر از نانوایی‌ها را تشویق نانوایان منضبط و برخورد قاطع با متخلفین عنوان کرده و گفت: در بازرسی انجام شده ضمن ارائه اخطاریه به ۵ واحد بدلیل کم‌فروشی و ۲واحد بدلیل عدم رعایت موازین بهداشتی، ۱ واحد نانوایی بدلیل تخلفات بهداشتی و فروش آرد پلمب شده و چنانچه مجددا تخلفات یادشده تکرار شود، سهمیه آرد واحدهای متخلف ضبط و به واحدهای منضبط و نمونه تخصیص داده خواهد شد.