فرهنگیان شاغل و بازنشسته عضو موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان برای نخستین بار می‌توانند از طریق وب سایت این موسسه، وضعیت جریان واریزی‌های خود به این صندوق و همچنین صورت حساب ارزش مالکانه را با جزییات کامل و شفاف مشاهده کنند.

به گزارش گویای صنعت، با راه‌اندازی سامانه صورت وضعیت مالی و ارزش مالکانه در وب سایت صندوق، اعضای شاغل و بازنشسته موسسه می‌توانند به صورت آنلاین، سهم خود از ارزش مالکانه موسسه و امتیازی که بر اساس آن ارزش مالکانه به آنها تعلق می‌گیرد را مشاهده کنند.
تاکید می‌گردد که سهم ارزش مالکانه موسسه به شکل درصد سهم هر عضو از ارزش مالکانه موسسه محاسبه شده و به شکل امتیاز نمایش داده شده است بنابراین هیچ گونه محاسبه ریالی صورت نگرفته است.
اعضای موسسه همچنین قادر به مشاهده فرمول محاسبه سهم خود از ارزش مالکانه موسسه بر اساس نرخ تورم ماهانه اعلامی از سوی بانک مرکزی از ابتدای تاسیس صندوق تاکنون خواهند بود.
علاوه بر فرهنگیان بازنشسته که طبق اساسنامه موسسه مشمول دریافت ارزش مالکانه پس از بازنشستگی خواهند بود، اعضای شاغل نیز همزمان به صورت وضعیت مالی و صورت وضعیت ارزش مالکانه خود دسترسی دارند.
این سامانه هم‌اکنون بر روی “سوپر اپلیکیشن فرهنگیان” به نشانی: https://szf.satpay.ir/ و “وب سایت موسسه” به آدرس https://www.szf.ir و یا به طور مستقیم به آدرس https://mb.szf.ir در دسترس اعضای موسسه قرار دارد.
آیین رونمایی از طرح ارزش مالکانه موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان روز ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ برگزار شد. به فرهنگیان بازنشسته عضو موسسه توصیه می‌شود جهت برخورداری از سهام ارزش مالکانه و تسریع در اجرای این طرح، پس از دریافت کدبورسی، وارد سامانه صورت وضعیت اعضا شده و در بخش مشخصات پرسنلی، کد بورسی و شماره همراه خود را وارد کنند.