حجت الاسلام محمدی افزود: در طول هفته این برنامه هاتاروز۱۳آبان که روزمبارزه بااستکبارجهانی است ادامه داردوبرنامه هایی دیگری مانند، دعاونیایش رژه موتوری وماشینی وتجمع های مختلف وکافه گفت وگو درسطح میادین اصلی شهر انجام می شود. 

به گزارش گویای صنعت، حجت الاسلام علی محمدی ،مسئول این قرارگاه بااعلام این خبرگفت:باهمت شبکه مساجدجهادی وهمکاری پایگاه‌ها ی بسیج وگروه های جهادی این قرارگاه درمسجدحضرت فاطمه الزهرا(س)میدان معلم افتتاح شد.

باتوجه به ادامه جنایات رژیم صهیونسیتی درغزه واعلام آمادگی اقشار مختلف مردم بافراخوان ازگروه های مردمی برنامه های مختلفی از قبیل ایجادموکب های مقاومت توسط مساجد،گروه های جهادی ،پایگاه های بسیج ،تبلیغات محیطی ومجازی،وبرنامه های فرهنگی جهت آشنایی کودکان و نوجوانان به جنایات رژیم صهیونسیتی ،اعلام آمادگی مردم جهت پیوستن به پویش های حمایتی از مردم غزه درحال انجام است.

حجت الاسلام محمدی افزود: در طول هفته این برنامه هاتاروز۱۳آبان که روزمبارزه بااستکبارجهانی است ادامه داردوبرنامه هایی دیگری مانند، دعاونیایش رژه موتوری وماشینی وتجمع های مختلف وکافه گفت وگو درسطح میادین اصلی شهر انجام می شود.