به گزارش گویای صنعت، محسن خرمی شریف گفت: به مناسبت ایام فاطمیه، حوزه زیباسازی مدیریت شهری نسبت به سیاه پوشی و فضاسازی تمامی معابر و میادین شهر اقدام کرد. وی با بیان اینکه المان هایی با موضوع شهادت بی بی دو عالم نیز در میدان ها نصب خواهد شد، افزود: در همین راستا نسبت به […]

به گزارش گویای صنعت، محسن خرمی شریف گفت: به مناسبت ایام فاطمیه، حوزه زیباسازی مدیریت شهری نسبت به سیاه پوشی و فضاسازی تمامی معابر و میادین شهر اقدام کرد.
وی با بیان اینکه المان هایی با موضوع شهادت بی بی دو عالم نیز در میدان ها نصب خواهد شد، افزود: در همین راستا نسبت به تهیه و نصب ۳۰۰ پرچم مشکی بروی تیربرق ها و ۶۰ پرچم اهتزار در میدان ها اقدام شد.
شهردار قرچک اظهار کرد: همچنین واحد روابط عمومی شهرداری اقدام به نصب ۲٠٠ متر بنر در استرابوردها و پل هوایی و ساختمان شهرداری مرکز، مناطق و سازمان های تابعه کرده است.