از سوی سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران قیمت آلایش گوساله و گوسفندی اعلام شد.

به گزارش  گویای  صنعت، قیمت آلایش گوساله و گوسفندی بسته بندی شرکتی در میادین و بازارهای میوه و تره بار به شرح زیر اعلام شد:

پاچه گوسفندی ۴ عددی ۷۵ هزار تومان

جگر سیاه گوسفندی هرکیلوگرم ۴۶۰هزار تومان

دل و قلوه گوسفندی هر کیلوگرم ۴۶۰ هزار تومان

زبان گوسفندی ۳عددی ۲۰۰ هزار تومان

سیراب و شیردان گوسفندی یک دست کامل هر عدد ۶۵ هزار تومان

کله گوسفندی (بدون زبان و مغز) هر عدد ۸۰ هزار تومان

کله پاچه نیم دست گوسفندی هر عدد ۱۹۰ هزار تومان

کله پاچه گوسفندی نیم دست (بدون مغز و زبان) هر عدد ۹۰هزار تومان

کله پاچه گوسفندی یک دست کامل بالای ۱۷۰۰ گرم هر عدد ۲۷۵هزار تومان

مغز گوسفندی ۳عددی ۱۶۰هزار تومان

پاچه گوساله هر عدد بیشتر از ۱٫۵ کیلوگرم ۱۱۰ هزار تومان

فیله زبان گوساله هرکیلوگرم ۲۷۵ هزار تومان

مغز گوساله هر عدد ۱۱۰ هزار تومان

جگر سیاه گوساله هرکیلوگرم ۳۲۰ هزار تومان

دل و قلوه گوساله هر کیلوگرم ۳۲۰ هزار تومان

زبان بدون حلقوم هر کیلوگرم ۲۸۰ هزار تومان

سیراب و شیردان گوساله هر کیلوگرم ۶۵ هزار تومان