طبق نرخنامه، قیمت انواع ماهی در میادین و بازارهای میوه و تره بار شهرداری تهران اعلام شد.

به گزارش گویای صنعت، بر اساس نرخنامه این سازمان، قیمت انواع ماهی به شرح زیر است؛
پرورشی اوزون برون صید شده هر کیلوگرم ۳۲۰ هزار تومان
پرورشی آمور (بالای ۱۵۰۰ گرم) هر کیلوگرم ۱۴۵ هزار تومان
پرورشی اوزون برون با سر و دم، شکم خالی ۳۶۵ هزار تومان
پرورشی تیلاپیلا هر کیلوگرم ۹۵ هزار تومان
پرورشی روهیتا هرکیلوگرم ۱۲۵ هزار تومان
پرورشی قزل آلای رنگین کمان (بالای ۳۰۰ گرم) هر کیلوگرم ۱۶۹ هزار تومان
کپور زنده پرورشی ( ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰گرم) هر کیلوگرم ۱۲۵ هزار تومان
تن (هوور،گیدر) هر کیلوگرم ۸۵ هزار تومان
حسون (بالای ۴۰۰ گرم) هر کیلوگرم ۶۵ هزار تومان
حلوای سیاه (بالای ۱۰۰۰ گرم) هر کیلوگرم ۲۵۰ هزار تومان
راشکو (بالای ۳۰۰۰گرم) هر کیلوگرم ۲۹۰ هزار تومان
ساردین جنوب هر کیلوگرم۶۰ هزار تومان
سارم ( ۳۰۰۰ تا ۵۰۰۰ گرم) هر کیلوگرم ۷۸ هزار تومان
سرخو انواع و سایر ( چمن، سبیتی، مهاجر، دندانه) بالای ۱۰۰۰ گرم هر کیلوگرم ۲۲۰ هزار تومان
سنگسر طلایی (بالای ۱۰۰۰ گرم) هر کیلوگرم ۲۱۰ هزار تومان
شوریده (بالای ۷۰۰ گرم) هر کیلوگرم ۲۵۰ هزار تومان
شیر خلیج فارس با سر و دم (بالای ۳۰۰۰گرم) هر کیلوگرم ۲۹۰ هزار تومان
قباد (بالای ۱۰۰۰گرم) هر کیلوگرم۲۳۰ هزار تومان
میگوی منجمد دریایی با سر سایز ۳۱-۴۰ هر کیلوگرم ۲۹۰ هزار تومان
میگوی منجمد دریایی پلویی سایز بالای ۱۲۰ هر کیلوگرم ۱۲۰ هزار تومان