بر اساس نرخنامه جدید، قیمت انواع ترشی در میادین و بازارهای میوه و تره بار تهران، اعلام شد.

به گزارش  گویای صنعت، قیمت انواع ترشی از سوی سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار اعلام شد.

قیمت جدید انواع ترشی به شرح زیر اعلام شده است:

ترشی اسپانیایی هرکیلوگرم ۵۹ هزار تومان

ترشی آلبالو و گیلاس هرکیلوگرم ۳۲ هزار تومان

ترشی بادمجان هرکیلوگرم ۳۳ هزار تومان

ترشی بادمجان شکم پر ۳۶ هزار تومان

ترشی بندری هرکیلوگرم ۲۶ هزار تومان

ترشی پیاز هر کیلوگرم ۳۳ هزار تومان

ترشی کلم برگ (سفید و قرمز) هرکیلوگرم ۲۲ هزار تومان

ترشی گل کلم زرد و سفید هرکیلوگرم ۲۸ هزار تومان

ترشی گوجه سبز (آلوچه) هرکیلوگرم ۲۸ هزار تومان

ترشی میوه- لیموترش و آلوئه‌ورا هرکیلوگرم ۲۵ هزار تومان

ترشی هفت بیجار هرکیلوگرم ۲۷ هزار تومان

ترشی هندی و مراکشی هرکیلوگرم ۳۹ هزار تومان

ترشی یونانی پیتزایی هرکیلوگرم ۶۹ هزار تومان

سیرترشی مروارید هرکیلوگرم ۴۷ هزار تومان

سیرترشی هرکیلوگرم ۴۵ هزار تومان

شور گل کلم هرکیلوگرم ۳۳ هزار تومان

شور مخلوط هرکیلوگرم ۳۳ هزار تومان

شور یا ترشی قارچ هرکیلوگرم ۵۵ هزار تومان