براساس آخرین نرخنامه سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران، قیمت انواع قارچ و جوانه در میادین میوه و تره بار اعلام شد.

به گزارش گویای صنعت؛ طبق آخرین نرخنامه سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران، قیمت انواع قارچ و جوانه‌ها در میادین میوه و تره بار اعلام شد.

قیمت انواع قارچ و جوانه در میادین میوه و تره‌بار به شرح ذیل است؛
۱- قارچ دکمه ای فله (پشت بسته ) هر کیلوگرم، ۵۲هزار و ۵۰۰ تومان
۲- قارچ دکمه ای فله ( پشت باز) هر کیلوگرم، ۴۸هزار و ۵۰۰ تومان
۳- قارچ دکمه ای فله (BROWN) هر کیلوگرم، ۵۳هزار و ۵۰۰ تومان
۴- قارچ دکمه‌ای اسلایس شده هر بسته یک کیلوگرمی، ۵۱هزار و ۵۰۰ تومان
۵- قارچ دکمه ای هر بسته یک کیلوگرمی،۵۴ هزار و ۵۰۰ تومان
۶- جوانه شبدر هر بسته بندی بالای ۲۰۰گرم، ۲۶ هزار تومان
۷- جوانه گندم هر بسته بالای ۲۰۰ گرم، ۱۸ هزار تومان
۸- جوانه ماش هر بسته بالای ۳۰۰ گرم، ۳۰هزار تومان
۹- جوانه مخلوط سالادی هر بسته بالای ۲۰۰ گرم، ۳۳ هزار تومان
۱۰- جوانه یونجه هر بسته بالای ۲۰۰ گرم، ۳۰هزار تومان
۱۱- قارچ دکمه ای قهوه ای ۴۰۰ گرمی هر بسته، ۳۱ هزار ۶۰۰ تومان