طبق جدیدترین نرخنامه سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران، قیمت خرما در میادین میوه و تره بار اعلام شد.

به گزارش گویای صنعت، آخرین قیمت خرما در میادین و بازارهای میوه و تره بار به شرح زیر اعلام شد؛

هرکیلوگرم خارک-پاک شده(بدون خوشه)، درجه یک ۳۰ هزار تومان، درجه دو ۲۵ هزار تومان
هرکیلوگرم خارک- خوشه ای، درجه یک ۲۷هزار تومان، درجه دو ۲۲ هزار تومان
هرکیلوگرم خرما آلویی، درجه یک ۵۵هزار تومان، درجه دو ۵۰هزار تومان
هرکیلوگرم خرما بیزو، درجه یک ۳۹ هزار تومان، درجه دو ۳۶هزار تومان
هرکیلوگرم خرما پیارم، درجه یک ۱۰۵هزار تومان، درجه دو ۹۵هزار تومان
هرکیلوگرم خاصویی و مرداسنگ در بسته بندی کارتنی، درجه یک ۶۵هزار تومان، درجه دو ۶۰هزار تومان
هرکیلوگرم خاصویی(نیمه خشک)، درجه یک ۶۷هزار تومان، درجه دو ۶۲ هزار تومان
هرکیلوگرم دشستستان و کبکاب، درجه یک ۴۱هزار تومان، درجه دو ۳۸هزار تومان
هرکیلوگرم ربی ممتاز، درجه یک ۶۹هزار تومان، درجه دو ۵۹هزار تومان
هرکیلوگرم زاهدی، درجه یک ۷۵هزار تومان، درجه دو ۶۸ هزار تومان
هرکیلوگرم چیپس خرما، درجه یک ۳۷هزار تومان، درجه دو ۳۳ هزار تومان
هرکیلوگرم رطب زرد طلایی (خشتی)، درجه یک ۵۳هزار تومان، درجه ۴۸هزار تومان
هرکیلوگرم رطب مضافتی بم (کارتنی)، درجه یک ۷۶هزار تومان، درجه دو ۷۱هزار تومان
هرکیلوگرم رطب مضافتی سایر انواع (جیرفت،سراوان و غیره)، درجه یک ۹۴هزار تومان، درجه دو ۸۴ هزار تومان