قیمت گوشت بوقلمون از سوی سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار اعلام شد.

به گزارش  گویای صنعت، قیمت گوشت بوقلمون از سوی این سازمان به شرح زیر اعلام شد؛

هر کیلوگرم بازو ۸۸ هزار تومان
هرکیلوگرم بال ( بدون نوک بال) ۶۴ هزار تومان
هربسته پای بوقلمون پاک شده بدون ناخن ۸۰۰ گرم ۱۰ هزار تومان
هربسته جگر تازه پاک شده ۴۰۰ گرمی ۴۵ هزار تومان
هر کیلوگرم گوشت چرخکرده ۱۹۹ هزار تومان
هر بسته دل پاک شده ۴۰۰ گرمی ۴۷ هزار تومان
هرکیلوگرم ران بدون پوست با استخوان (بدون استخوان کمر) ۱۹۴ هزار و ۸۰۰ تومان
هر کیلوگرم ران با پوست و استخوان (با استخوان کمر) ۱۵۶ هزار و ۴۰۰تومان
هر کیلوگرم ساق با پوست ۱۳۶ هزار تومان
هربسته سنگدان پاک شده ۴۰۰ گرمی ۴۹هزار تومان
هرکیلوگرم سینه بدون گردن با بال پوست و استخوان ۱۴۷ هزار تومان
هرکیلوگرم سینه با بال، گردن، پوست و استخوان۱۳۲ هزار و۴۰۰ تومان
هرکیلوگرم فیله ۲۱۲هزار تومان
هرکیلوگرم گردن بدون پوست ۱۰۵ هزار تومان
هرکیلوگرم لاشه کامل یا شقه (برش عمودی لاشه) لاشه بالای ۱۵ کیلوگرم ۱۱۹هزار تومان
هرکیلوگرم مغز ران بی پوست و استخوان ۲۲۰هزار تومان
هرکیلوگرم نیم شقه ران، ران با ساق، ران، کعب ران، استخوان پشت و دمبالچه (فله) ۱۲۱ هزار و ۲۰۰ تومان
هرکیلوگرم نیم شقه سینه، سینه با بال، با گردن، با پوست و استخوان(فله) ۱۱۹ هزار و ۴۰۰ تومان