قیمت گوشت بوقلمون از سوی سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران اعلام شد.

به گزارش گویای صنعت، قیمت گوشت بوقلمون از سوی این سازمان به شرح زیر اعلام شد؛

هر کیلوگرم بازو ۹۱ هزار و ۵۰۰تومان

هرکیلوگرم بال ( بدون نوک بال) ۶۶ هزار و ۶۰۰تومان

هربسته پای بوقلمون پاک شده بدون ناخن ۸۰۰ گرم ۱۰ هزار تومان

هربسته جگر تازه پاک شده ۴۰۰ گ۹رمی ۴۵ هزار تومان

هر کیلوگرم گوشت چرخکرده ۲۰۹ هزار تومان

هر بسته دل پاک شده ۴۰۰ گرمی ۴۷ هزار تومان

هرکیلوگرم ران بدون پوست با استخوان (بدون استخوان کمر) ۲۰۳هزار تومان

هر کیلوگرم ران با پوست و استخوان (با استخوان کمر) ۱۶۳ هزار تومان

هر کیلوگرم ساق با پوست ۱۴۱ هزار و ۵۰۰ تومان

هربسته سنگدان پاک شده ۴۰۰ گرمی ۴۹هزار تومان

هرکیلوگرم سینه بدون گردن با بال پوست و استخوان ۱۵۳ هزار تومان

هرکیلوگرم سینه با بال، گردن، پوست و استخوان۱۳۸ هزار تومان

هرکیلوگرم فیله ۲۲۰هزار تومان

هرکیلوگرم گردن بدون پوست ۱۱۰ هزار تومان

هرکیلوگرم لاشه کامل یا شقه (برش عمودی لاشه) لاشه بالای ۱۵ کیلوگرم ۱۲۴هزار تومان

هرکیلوگرم مغز ران بی پوست و استخوان ۲۲۹هزار تومان

هرکیلوگرم نیم شقه ران، ران با ساق، ران، کعب ران، استخوان پشت و دمبالچه (فله) ۱۲۶ هزار و ۲۰۰ تومان

هرکیلوگرم نیم شقه سینه، سینه با بال، با گردن، با پوست و استخوان(فله) ۱۲۴ هزار و ۴۰۰ تومان