قیمت گوشت بوقلمون از سوی سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار اعلام شد.

به گزارش گویای صنعت، قیمت گوشت بوقلمون از سوی این سازمان به شرح زیر اعلام شد؛

هر کیلوگرم بازو ۸۱ هزار تومان
هرکیلوگرم بال ( بدون نوک بال) ۵۸ هزار و ۷۰۰تومان
هربسته پای بوقلمون پاک شده بدون ناخن ۸۰۰ گرم ۱۰ هزار تومان
هربسته جگر تازه پاک شده ۴۰۰ گرمی ۴۵ هزار تومان
هر کیلوگرم گوشت چرخکرده ۱۸۴ هزار و ۴۰۰تومان
هر بسته دل پاک شده ۴۰۰ گرمی ۴۷ هزار تومان
هرکیلوگرم ران بدون پوست با استخوان (بدون استخوان کمر) ۱۷۹ هزار تومان
هر کیلوگرم ران با پوست و استخوان (با استخوان کمر) ۱۴۴ هزار تومان
هر کیلوگرم ساق با پوست ۱۲۵ هزار تومان
هربسته سنگدان پاک شده ۴۰۰ گرمی ۴۹هزار تومان
هرکیلوگرم سینه بدون گردن با بال پوست و استخوان ۱۳۵ هزار تومان
هرکیلوگرم سینه با بال، گردن، پوست و استخوان۱۲۲ هزار تومان
هرکیلوگرم فیله ۱۹۴هزار و ۳۰۰ تومان
هرکیلوگرم گردن بدون پوست ۹۵ هزار تومان
هرکیلوگرم لاشه کامل یا شقه (برش عمودی لاشه) لاشه بالای ۱۵ کیلوگرم ۱۰۹هزار تومان
هرکیلوگرم مغز ران بی پوست و استخوان ۱۹۹هزار و ۹۰۰تومان
هرکیلوگرم نیم شقه ران، ران با ساق، ران، کعب ران، استخوان پشت و دمبالچه (فله) ۱۱۱ هزار و ۲۰۰ تومان
هرکیلوگرم نیم شقه سینه، سینه با بال، با گردن، با پوست و استخوان(فله) ۱۰۹هزار و ۴۰۰ تومان