رئیس کمیته سلامت شورای شهر تهران در مورد وضعیت فضاهای بازی کودکان در بوستانها گفت: ایمن سازی محیط بازی کودکان در کاهش حوادث و آسیب به آنها نقش اساسی دارد از این رو بازدیدهایی که از سوی کارشناسان مربوطه صورت می‌گیرد باید براساس موازین استاندارد و دستورالعمل‌های مصوب باشد.

به گزارش گویای صنعت،  سوده نجفی در مورد وضعیت زمین بازی کودکان در بوستان ها و انتقاد از خرابی و ناایمن بودن برخی وسایل بازی‌ها، گفت: با توجه به اهمیت وجود پارک ها در فضای شهری، موضوعات بهداشت، ایمنی و محیط زیست این فضاها از جمله موارد مهمی است که قبل از بروز حوادث و همچنین اثرات نامطلوب باید در حوزه طرح ریزی، اجرا ، مدیریت و نگه داری مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه معمولا بخشی از فضای بوستان‌ها و پارک‌ها در مناطق و محلات به فضای بازی برای کودکان اختصاص داده می‌شود تا مادر و کودک خارج از محدوده خانه و مکان‌های سربسته اوقاتی  را در فضای باز بوستان‌ها سپری کنند.گفت:  ارائه طرح و اجرای  پروژه‌هایی برای بازی کودکان بر عهده سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهرداری تهران است تا محیط‌های امنی را برای بازی و سرگرمی کودکان فراهم کنند.
نجفی عنوان کرد: تجهیز فضای بازی کودکان در پارکها اعم از تهیه لوازم بازی ، کفپوش و … به پیمانکاران سپرده می‌شود که با توجه به اهمیت روحیه و ظرافت جسمی و حساسیت آنان باید در انتخاب لوازم زمین بازی کودکان نهایت دقت با بررسی‌های لازم در خصوص مواد مصرفی باکیفیت صورت گیرد.
عضو شورای شهر تهران تأکید کرد: پس از تجهیز فضای بازی کودکان، این فضاها در نهایت در اختیار معاونت خدمات شهری در مناطق قرار می‌گیرند که مسئولیت حفظ و نگهداری، رصد و پایش این فضا را به عهده دارد و معاونت خدمات شهری مناطق موظف است جهت نظارت بر کیفیت، کارشناسانی را به صورت روزانه برای بازدید و سرکشی از فضای بازی کودکان در نظر بگیرد.
رئیس کمیته سلامت شورای شهر تهران افزود: کارشناسان نیز وظیفه دارند تمامی لوازم و فضای بازی کودکان در بوستان‌ها را از جنبه‌های مختلف بهداشت، ایمنی، سلامت ، نظافت و … مورد بررسی قرار دهند و اگر بوستانی با چالش تخریب  و عدم ایمنی تجهیزات مواجه است گزارشات لازم را جهت رسیدگی و احصا به معاونت خدمات شهری منطقه ارائه دهد؛ لذا از آنجایی که تجهیز و رسیدگی به بوستان ها و فضای سبز باید یکی از اولویت‌های حائز اهمیت در شهرداری باشد در همین راستا وسایل بازی کودکان در مناطق باید همواره ایمن سازی و رفع نقص شود.
نجفی افزود: ایمن سازی محیط بازی کودکان در کاهش حوادث و آسیب به آنها نقش اساسی دارد از این رو بازدیدهایی که از سوی کارشناسان مربوطه صورت می‌گیرد باید براساس موازین استاندارد و دستورالعمل‌های مصوب باشد تا مادر و کودک و خانواده‌ها در بستری امن همراه با آرامش و رضایت و اعتماد، فضای شادی را تجربه و اوقات مفرحی را سپری کنند.