استاندار تهران بر لزوم تدوین مدل جهت افزایش مشارکت، رقابت پذیری و مزیت‌آوری در بخش اقتصادی تاکید کرد.

به گزارش شبکه خبری گویای صنعت، شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با حضور علیرضا فخاری استاندار تهران، محمد علی‌مهری معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار و دیگر مسئولان برگزار شد.

فخاری در این جلسه با اشاره به لزوم کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد اظهار داشت: هر چه سطح فعالیت اتاق بازرگانی گسترده‌تر، قوی‌تر و با هدف گذاری بهتر انجام شود، نقش دولت و عوامل دولت در دخالت مستقیم و تصدی‌گری در اقتصاد کاهش پیدا می کند.

وی افزود: بایستی گروه مشاورینی تشکیل شود تا اقدامات و فرآیندهای زائد حذف شود، در واقع در زمینه نحوه تعامل عوامل اتاق بازرگانی و چگونگی اتصال آن به بخش های مختلف دولت نیازمند بازنگری، پایش و پالایش هستیم.

استاندار تهران بیان کرد: هدف این است که فرآیندها کوتاه شده، نقش دولت در اقتصاد کاهش یابد و امکان تدبیر و تدبر بخش خصوصی برای رفع مشکلات فراهم شود.

فخاری سپس گفت: تدوین مدل اقتصادی جهت بالا بردن مشارکت ها، رقابت پذیری و مزیت‌آوری در بخش اقتصادی نیز ضروری است که ما برای ایجاد چنین فضای جدید و پرتحرکی آمادگی داریم.

وی خاطرنشان کرد: اگر به دنبال حذف برخی مقررات دست و پاگیر، فرآیندهای زائد و گردش های بی مورد هستیم باید به سمت اصلاح برخی قوانین و مقررات برویم که این امر نیازمند فکر و اندیشه، تبدیل آن به خواسته و همچنین تحلیل است، از اینرو جلسات جهت حصول نتیجه بهتر، نیازمند تقسیم بندی موضوعات و بحث و بررسی چنین مواردی است.