مدیرکل حفظ و احیای بناها، محوطه‌ها و بافت‌های تاریخی گفت: نظر وزارت میراث‌فرهنگی، مخالفت با هرگونه تخریب بناهای تاریخی بوده و به نهادهای مربوطه اعلام شده است که بناهای تاریخی باید حفظ و احیا شود. وزارت میراث‌فرهنگی، مرجع تشخیص ارزشمند بودن بناهاست.

به گزارش گویای صنعت، فاطمه داوری، مدیرکل حفظ و احیای بناها، محوطه‌ها و بافت‌های تاریخی گفت: در پهنه نزدیک به ۳۶۰ هکتاری بافت تاریخی شیراز، تخریب بناها و خانه‌های ارزشمند بافت طی چند دهه گذشته اتفاق افتاده و امروز شاهد پیامدهای آن هستیم. علیرغم ابلاغ محدوده بافت تاریخی از سال ۱۳۸۸ و حتی ابلاغ طرح تفصیلی ویژه بافت در سال ۱۳۹۶، در گذشته این تخریب‌ها در بخش‌هایی از بافت رخ داده است.

او تاکید کرد: نظر وزارت میراث‌فرهنگی، مخالفت با هرگونه تخریب بناهای تاریخی است. به نهادهای مربوطه اعلام شده است که بناهای تاریخی باید حفظ و احیا شود و وزارت میراث‌فرهنگی مرجع تشخیص ارزشمند بودن بناهاست.  به صورت روشن اعلام شده هر طرح شهری، باید ابتدا به تایید وزارت میراث‌فرهنگی برسد و تایید این وزارتخانه، ملاک عمل مراحل تصویبی طرح شهری در سطح ملی یا استانی است. این موارد در مورد بافت تاریخی شیراز  به مراجع مربوطه به ویژه وزارت راه و شهرسازی و شورای عالی معماری و شهرسازی اعلام شده است.
داوری افزود: علاوه بر این موارد، معتقدیم که حفاظت از بافت‌های تاریخی نیازمند رویکرد یکپارچه و همه‌جانبه به منظور حفاظت توامان و ایجاد فرصت رشد است و باید از برخوردهای موضعی و مقطعی با این محدوده‌ها پرهیز کرد. به همین دلیل است که  از سال ۱۳۹۸ نحوه برنامه‌ریزی و طرح ریزی برای محدوده بافت‌های تاریخی تغییرات اساسی کرده و وزارت میراث‌فرهنگی موظف به تعیین محدوده و ضوابط برای این بافت‌ها؛ و وزارت راه و شهرسازی باید طرح ویژه برای بافت‌های تاریخی تهیه و ابلاغ کند. این طرح‌های ویژه، ملاک عمل نحوه مواجهه در بافت تاریخی در سطوح کلی و موضعی است و تمام نهادها و دستگاه‌ها به تبع این طرح، باید برای این محدوده‌ها برنامه‌ریزی و اقدام کنند.
مدیرکل حفظ و احیای بناها؛ محوطه‌ها و بافت‌های تاریخی تصریح کرد: در حال حاضر با پشتوانه ظرفیت‌های قانونی موجود، باید برای بافت تاریخی شیراز ضوابط تهیه و ابلاغ شود. تهیه ضوابط اختصاصی این محدوده را در دستور کار قرار داده‌ایم، از اداره کل استان و پایگاه بافت تاریخی شیراز درخواست و پیگیری کردیم که اقدامات لازم را انجام دهند و خوشبختانه مراتب بررسی‌ها و امکان‌سنجی‌های اولیه انجام آن طی شده و در جلسات مکرر کارشناسی، بررسی و پیشنهاداتی برای تسریع در عملیاتی شدن تهیه ضوابط آن داده شده است.
داوری یادآور شد: همراه با تهیه ضوابط اختصاصی، اقدام مورد انتظار بعدی حسب تکلیف قانون؛ تهیه طرح ویژه بافت تاریخی شیراز توسط وزارت راه و شهرسازی و اداره‌کل مربوطه آن در استان است. این آمادگی را داریم و به وزارت راه و شهرسازی هم اعلام کرده‌ایم برای تسریع در به نتیجه رسیدن حفاظت یکپارچه از بافت تاریخی، به صورت توامان، تهیه ضوابط اختصاصی و طرح ویژه با انتخاب مشاور واحد توسط هر دو دستگاه نهایی و انجام شود.