انتخابات هیات رییسه شورای هماهنگی روابط عمومی های استان تهران با حضور افشار دارابی مشاور وزیر و رییس مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور،علیرضا فخاری استاندار تهران و مدیران روابط عمومی ادارات کل، فرمانداری ها، شهرداری ها و بخشداری های استان تهران در سالن اجتماعات استانداری تهران برگزار شد.

به گزارش  گویای  صنعت، انتخابات هیات رییسه شورای هماهنگی روابط عمومی های استان تهران با حضور افشار دارابی مشاور وزیر و رییس مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور،علیرضا فخاری استاندار تهران و مدیران روابط عمومی ادارات کل، فرمانداری ها، شهرداری ها و بخشداری های استان تهران در سالن اجتماعات استانداری تهران برگزار شد.
در این انتخابات، حسین ابویسانی مدیر روابط عمومی شهرداری شهرداری قرچک به عنوان عضو اصلی هیات رییسه شورای هماهنگی روابط عمومی های استان تهران انتخاب شد.
این هیات رییسه هفت نفر عضو دارد که به ریاست استاندار تهران و دبیری مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری تهران تشکیل جلسه خواهد داد.