طی حکمی از سوی سعید صادقی« مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی تهران» علیرضا خسروانی به عنوان سرپرست شهرکهای صنعتی منطقه3( عباس آباد و خوارزمی ) منصوب شد.

به گزارش گویای صنعت؛ مراسم تودیع معارفه سرپرست جدید شهرکهای صنعتی منطقه۳ ( عباس آباد و خوارزمی) با حضور ناصحی معاون توسعه مدیریت ومنابع شرکت شهرک های صنعتی تهران برگزار شد.

در این مراسم که جمعی از کارکنان شهرک صنعتی عباس آباد و هیات مدیره شرکت خدماتی این شهرک حضور داشتند، علیرضا خسروانی به عنوان مدیر جدید شهرکهای صنعتی منطقه ۳ معارفه شد.
همچنین پس از انجام این مراسم، ناصحی بطور سرزده از مدول جدید در حال احداث تصفیه خانه فاضلاب و سایر تأسیسات شهرک بازدید نمود و نکات لازم برای تسریع در تکمیل و تحویل پروژه ها را به پیمانکاران گوشزد نمود.