مراسم معارفه سرپرست جديد شهرکهاي صنعتي منطقه 7 استان تهران( شهرك صنعتی فیروزکوه و ناحیه صنعتی کاتالان) برگزار شد.

به گزارش گویای صنعت، طی حکمی از سوی سعید صادقی« مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی تهران» اسفندیار به عنوان سرپرست جدید شهرکهای صنعتی منطقه ۷ استان تهران( شهرک صنعتی فیروزکوه و ناحیه صنعتی کاتالان) منصوب شد.

مراسم تودیع و معارفه سرپرست شهرک صنعتی فیروزکوه و ناحیه صنعتی کاتالان امروز چهارشنبه همزمان با بازدید از شهرک صنعتی فیروزکوه و پیگیری پروژه های عمرانی و زیرساختی برگزار شد.
در ادامه همچنین جلسه ای با کلیه پیمانکاران برگزار شد و صورتجلسات مربوطه مورد بررسی و تنظیم قرار گرفت.