اخیرا افراد سودجو با عنوان گزینش پلیس و به بهانه فرآیند جذب از علاقمندان به استخدام، درخواست واریز وجه نموده اند.

به گزارش گویای صنعت، اخیرا افراد سودجو با عنوان گزینش پلیس و به بهانه فرآیند جذب از علاقمندان به استخدام، درخواست واریز وجه نموده اند.

گفتنی است تمامی مراحل گزینش و استخدام پلیس، بصورت رایگان بوده و انجام این مراحل از طریق مرکز گزینش و استخدام فراجا و مدیریت های گزینش و استخدام مستقر در مراکز استان ها، بدون پرداخت هزینه انجام می‌پذیرد.
هر گونه دریافت وجه و فرآیندی خارج از روند فوق غیر قانونی محسوب می شود.