پیروزی حماسه ساز شما در مقابل دشمن تا دندان مسلح مبارک باد.

به گزارش گویای صنعت، دکتر حمیدرضا عباسی مقدم ریاست نخبگان ورزشی جهان متنی خطاب به پیروز حماسه ساز مردم غزه نوشت:

مردم شجاع و دلیر غزه دورد بر شما
پیروزی حماسه ساز شما در مقابل دشمن تا دندان مسلح مبارک باد مقاومت ۴۱روزه شما در مقابل این همه بمب و موشک و ابزار جنگی نشان داد که چقدر رژیم اسراییل و امریکا و غربی ها ضعیف و درمانده هستند.

مردم دلیر غزه باتلاق غزه درس بزرگی را به قدرتهای نظامی جهان داد که ابزار و تجهیزات و سلاحهای جنگی در مقابل ایمان مردم غزه و مسلمانان واقعی هیچ است و مردم غزه اعم از کودکان ،زنان و جوانان غیور و شجاع به سازمان ملل گفتن شما سازمان غیر ملل و بی عمل وبی عدالتی هستید و کلید دارواقعی خانه خداهستید. درود به شرافت و غیرت شماملت‌بزرگ‌غزه

دکتر حمیدرضا عباسی مقدم ریاست سازمان نخبگان ورزشی جهان و حمایت از گروه‌های مردمی جهان