رئیس اداره کمیته امداد شهرستان دماوند،گفت: مردم شهرستان دماوند در شش ماهه نخست امسال 219 میلیون تومان زکات پرداخت کردند.

به گزارش گویای صنعت،  شهناز اکبری با ارائه گزارشی از زکات جمع آوری شده در سطح شهرستان دماوند، گفت: مردم شهرستان دماوند در شش ماهه نخست سال جاری بالغ بر ۲۱۹ میلیون و ۶۰۹ هزار تومان پرداخت کرده اند.

رئیس اداره کمیته امداد و دبیر شورای زکات شهرستان دماوند، عنوان کرد: از محل این میزان زکات جمع آوری شده سته های معیشتی ،غذای گرم،لوازم ضروری منزل و گوشت گرم تهیه و میان بالغ بر ۱۵ هزار نیازمند در سطح شهرستان دماوند توزیع شده است.

وی یادآور شد: ۳ تُن سیب اهدایی باغداران و خیّران دماوندی در قالب زکات مستحب میان خانواده های تحت حمایت این نهاد توزیع شد.

اکبری بیان کرد: ارزش این میزان سیب درختی اهدایی باغداران و خیّران دماوندی ۹۰ میلیون تومان برآورد شده است.

رئیس اداره کمیته امداد شهرستان دماوند، گفت: هم اکنون ۹۶۶خانواده با جمعت ۱۷۶۲ نفر تحت حمایت اداره کمیته امداد این شهرستان هستند.