رئیس کمیته امداد شهرستان رباط کریم ،گفت: مردم شهرستان رباط کریم در هشت ماهه امسال 6 میلیارد و 800 میلیون تومان زکات پرداخت کردند.

به گزارش گویای صنعت،حمیدرضا صفرخانی با ارائه گزارشی از زکات جمع آوری شده در شهرستان رباط کریم،گفت: مردم شهرستان رباط کریم در هشت ماهه امسال از طریق ۶۵ پایگاه زکات در سطح شهرستان بالغ بر ۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان به صورت نقدی و غیرنقدی زکات پرداخت کردند.

وی افزود: این میزان زکات جمع آوری شده نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۳۰ درصد رشد داشته است.

صفرخانی بیانی کرد: زکات جمع آوری شده با اولویت معیشت نیازمندان هزینه شده است.

رئیس کمیته امداد شهرستان رباط کریم خاطرنشان کرد:  امور درمانی، تعمیرات  و اجاره مسکن و کمک هزینه تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان از دیگرسرفصل های هزینه کرد زکات جمع آوری شده است