شهردار منطقه۱۳ از برگزاری مسابقه کتاب نویسی ویژه نوجوانان در راستای اجرای طرح "شهید آرمان" خبر داد.

به گزارش گویای صنعت، محمد هادی علی احمدی، شهردارمنطقه در خصوص مسابقه کتاب نویسی ویژه نوجوانان در محلات این منطقه گفت: این مسابقه با موضوعات شهامت و مردانگی، انتظار، شهروند متعالی و احترام والدین در ادامه فعالیت های “طرح آرمان ۲” در منطقه۱۳ توسط مرکز فعالیت های دینی شهرداری تهران و مشارکت اداره آموزش شهروندی معاونت امور اجتماعی و فرهنگی منطقه برگزار می شود.
او هدف از برگزاری این مسابقه را ایجاد خلاقیت نویسندگی بین نوجوانان و ارتقای ظرفیت کانون نوجوانان دانست و افزود: نوجوانان می توانند از طریق ارتباط با مسئول پرورشی مدرسه خود، رابطین طرح شهید آرمان و مسئول آموزش های شهروندی سرای محلات در مسابقه کتاب نویسی شرکت کرده و تا ۳۰ آذر ماه فرصت دارند آثار خود را ارسال کنند.
شهردار منطقه ۱۳ یادآور شد: پس از داوری آثار، جوایز نفیسی به نفرات برتر اهدا می شود و نفرات برگزیده در کمیته تخصصی فرهنگی کانون نوجوانان در حوزه نویسندگی عضو خواهند شد .