محمد مهدی اربابی از اعضای صندوق ذخیره فرهنگیان در منطقه گرمه استان خراسان شمالی، با اشاره به اینکه در دوره مدیریتی فعلی توجه ویژه‌ای به نظرات و ایده‌های فرهنگیان شده است، گفت: یکی از خواسته‌های فرهنگیان همواره این بوده است که نقش پررنگ‌تری در تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ها موسسه داشته باشند تا بیشتر از پیش نسبت به صندوق اطمینان و تعلق خاطر داشته باشند.

به گزارش گویای صنعت، محمد مهدی اربابی از اعضای صندوق ذخیره فرهنگیان در منطقه گرمه استان خراسان شمالی، با اشاره به اینکه در دوره مدیریتی فعلی توجه ویژه‌ای به نظرات و ایده‌های فرهنگیان شده است، گفت: یکی از خواسته‌های فرهنگیان همواره این بوده است که نقش پررنگ‌تری در تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ها موسسه داشته باشند تا بیشتر از پیش نسبت به صندوق اطمینان و تعلق خاطر داشته باشند.
وی که در مهر ۱۴۰۱ بازنشسته شده است، یکی از مهم‌ترین ارکان برای پیشبرد اهداف این موسسه را شفاف‌سازی دانست و افزود: حسابرسی شرکت‌ها باید به طور شفاف در قالب بولتن بیان شود تا فرهنگیان به عنوان سهامدار صندوق ذخیره از وضعیت سود و زیان مجموعه و همچین روند فعالیت‌ها آگاهی پیدا کنند.
اربابی که از سال ۱۳۷۹ عضو صندوق بوده، اقدامات تیم مدیریتی دکتر نجف‌پور در زمینه شفاف‌سازی را یک تحول بزرگ می‌داند و تصریح کرد: علاوه بر موسسه، شرکت‌های زیر مجموعه نیز پرتفوی خود را به طور شفاف و مشخص در اختیار فرهنگیان عضو قرار دهند تا فرهنگی ضمن این آگاهی در خرید سهام شرکت‌ها هم اهتمام داشته باشد.
اربابی معتقد است که اگر فرهنگیان راجع به اقدامات و هزینه‌هایی که در موسسه صندوق ذخیره می‌شود اطمینان داشته باشند راحت‌تر به عضویت این نهاد اقدام کرده و در سرمایه‌گذاری‌های بعدی هم می‌توانند با ضریب اطمینان بالاتری همراه مجموعه باشند.
این فرهنگی بیان داشت: چه بسا که کارهایی موثر در مجموعه انجام می‌شود اما در مورد آن اگاهی‌بخشی لازم نیست اما اگر آشنایی و اطمینان به آن در جامعه فرهنگی رواج یابد به اعتلای موسسه کمک مضاعفی است؛ هرچند که معتقدم این موسسه در مقایسه با سایر صندوق‌هایی نظیر آن در دستگاه‌های دیگر، مسیر زیادی تا رسیدن به نقطه مطلوب دارد.
اربابی اظهار کرد: به عنوان کسی که در بورس فعالیت داشتم و با قوانین و شرایط آشنا هستم اعتقاد دارم خرید و فروش سهام شرکت‌های موسسه به شفافیت هرچه بیشتر وضعیت این شرکت‌ها کمک می‌کند و پیشنهاد می‌کنم این سهام بعد از بورسی‌شدن شرکت‌ها با شرایط ویژه در اختیار فرهنگیان قرار گیرد.
وی درباره اهمیت مشارکت فرهنگیان در اداره موسسه اظهار کرد: برگزاری نشست‌ها و انجام نظرسنجی‌ از فرهنگیان باعث می‌شود تا افرادی که نظرات سازنده دارند به بیان ایده‌های خود بپردازند و البته این موضوع در صورتی که به منصه اجرا برسد تاثیرگذاری خواهد داشت. ضمن اینکه نظرسنجی و مشارکت اعضای موسسه باعث ایجاد احساس ارزشمندی و اهمیت در آنان می‌شود و به معنی تکریم عملی اعضا است.