صائبی گفت: ایجاد شبکه واحد اطلاع‌رسانی ضروری است.

به گزارش گویای صنعت؛ محمد صائبی در جلسه شورای هماهنگی روابط عمومی‌های استان تهران با اشاره به برگزاری انتخابات هیئت رئیسه شورای هماهنگی روابط عمومی‌های استان تهران اظهار داشت: آسیب دوره قبل شورای هماهنگی روابط عمومی‌های استان، برگزاری انتخابات و سپس عدم اقدام موثر بوده که طی آسیب‌شناسی صورت گرفته در این دوره قرار است اقدامات به طور مستمر پیگیری شود.

وی با اشاره به فرآیند معرفی کاندیداها و سپس برگزاری انتخابات افزود: با برگزاری انتخابات و مشخص شدن اعضا، کمیته‌های مختلف با همفکری دستگاه‌ها تشکیل می‌شود تا مطالبات پیگیری شود.

مدیرکل روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری تهران بیان کرد: شبکه واحد اطلاع‌رسانی برای پیشبرد اقدامات ایجاد شده تا با وحدت رویه و به شکل درست و منطقی در زمینه اطلاع‌رسانی اقدام کنیم.

صائبی با اشاره به مطالبات حوزه روابط‌عمومی گفت: شکل‌گیری ساختار روابط عمومی‌ها مهم‌ترین مطالبه ما می‌باشد، چراکه تا جایگاه حفظ نشود، اتفاق خاصی رخ نمی دهد، تامین بودجه روابط عمومی‌ها بر اساس یک درصد پیوست رسانه‌ای بودجه عمرانی مورد توجه قرار گیرد.

وی تاکید کرد: تثبیت شبکه واحد اطلاع‌رسانی ضروری است و از سوی دیگر روابط عمومی‌ها  باید در قالب مجمع واحدی تشکل پیدا کنند تا در مسیر درست اقدامات پیش برود.