عده‌ای  از بازنشستگان نسبت به  بی تعهدی و بد قولی و پرداخت تعهد مالی شان گلایه ای اعتراض آمیز داشتند.

به گزارش گویای صنعت، عده‌ای  از بازنشستگان نسبت به  بی تعهدی و بد قولی و پرداخت تعهد مالی شان گلایه ای اعتراض آمیز داشتند.

بنده یکی از بازنشستگان تامین اجتماعی هستم ؛ که بالاجبار با وساطت یکجانبه وزارت کار از بیمه آتیه سازان حافظ برای بیمه تکمیلی استفاده می نمایم؛ درحالیکه حق بیمه را قبل از اینکه حقوق بازنشستگان به حساب آنان واریز شود با حساب بیمه آتیه سازان حافظ می پردازند؛ اما متاسفانه در پرداخت هزینه های درمان بسیاربسیار بد عمل می کند و استاد خلاف وعده است! بعضا در پرداخت هزینه ها تا بیش از ۳ ماه هم می گذرد، ولی پرداختی صورت نمی گیرد . وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی چه جوابی برای عملکرد بد بیمه آتیه سازان حافظ برای بازنشسته بی پناه دارند؟!