دلیل عدم حضور استارتاپ ها، به جهت این بود که بیشترین شرکت های استارتاپی، تبدیل به شرکت های بزرگی شدندو مفهوم بزرگی در شرکت ها تغییر کرده است.

به گزارش گویای صنعت، فرامرزی مدیر اجرایی بیست و ششمین نمایشگاه الکامپ و نائب رئیس نظام صنفی رایانه ای تهران در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار گویای صنعت در رابطه با اینکه نمایشگاه امسال چه تفاوتی با نمایشگاه های سال های گذشته داشت، گفت: مسئله ای که در سال های گذشته چشمگیر بود و امسال دیده نمیشد؛ حضور پرشوراستارتاپ ها بود.

وی ادامه داد: دلیل این عدم حضور، به جهت این بود که بیشترین شرکت های استارتاپی، تبدیل به شرکت های بزرگی شدندو مفهوم بزرگی در شرکت ها تغییر کرده است.