معاون صنایع دستی در جریان سفر به شهر تبریز از فاز اول بازارچه دائمی صنایع دستی قزلجه میدان تبریز بازدید کرد.

به گزارش گویای صنعت، مریم جلالی با اشاره به فعالیت هنرمندان استان آذربایجان شرقی در ٨٠ رشته صنایع دستی گفت: شهرک های صنعتی شرایط حضور تمامی رشته های صنایع دستی استان های کشور را در یک مجموعه فراهم می کند.
او ادامه داد: همکاری خوبی میان شرکت شهرک های صنعتی و معاونت صنایع دستی شکل گرفته است. در همین راستا تفاهم نامه همکاری در حال انعقاد است.
معاون صنایع دستی گفت: مقدمات تجمیع رشته های صنایع دستی در شهرک های صنعتی در ۵ استان فراهم شده که کامل ترین آن مربوط به شهر تبریز است.
او افزود: زیر ساخت های این بازارچه فراهم شده و به زودی آماده واگذاری است و می تواند پیشرو و مدلی برای توسعه و ارتقا صنایع دستی استان ها باشد.
جلالی همچنین عنوان کرد: تجمیع صنایع دستی در مبادی ورودی موجب رونق اقتصادی در کنار ارتقا فرهنگی می شود که این امر به توسعه گردشگری می انجامد.
او در ادامه تاکید کرد: همگرایی بین خوشه های اقتصادی در شهرک های صنعتی، حوزه سرگرمی در زیرساخت های گردشگری و محصولاتی که در صنایع دستی وجود دارد می تواند هم افزایی سه حوزه را افزایش داده و موجب جریان سازی اقتصادی در شهرک های صنعتی شود.
او درباره ارائه تسهیلات به هنرمندان گفت: هرگونه امتیاز و تسهیلاتی بر اساس قانون به هنرمندان در حال انجام است.