با تشکیل دبیرخانه شهر دوستدار کودک با حضور مدیر کل آموزش های شهروندی شهرداری تهران و شهردار منطقه ۱۳ ، مناسب سازی محله پیروزی در دستور کار قرار گرفت.

به گزارش گویای صنعت، دبیرخانه محله دوستدار کودک با حضور مهدی امیری مدیر کل آموزش های شهروندی شهرداری تهران ، محمدهادی علی احمدی شهردار منطقه ، جانب اللهی رئیس اداره کودک، معاونین و شهرداران نواحی و مدیران اجتماعی نواحی چهارگانه و رئیس اداره آموزش شهروندی با محوریت بستر مناسب شهری برای کودکان در محل سالن کنفرانس ساختمان ستادی برگزار شد.
مهدی امیری، مدیر کل آموزش های شهروندی شهرداری تهران گفت: با توجه به اهمیت مباحث شهر دوستدار کودک برای شهرداری تهران از سال ۱۳۹۹ و انتخاب محلات مناطق مختلف به عنوان پایلوت شهر دوستدار کودک و انجام مطالعات مربوط به آن، فاز دوم در مناطق یک، ۶، ۹، ۱۰، ۱۳، ۱۴ و ۱۵ در حال اجراست و برنامه مطالعاتی ۹منطقه دیگر در دستور کار است، در قالب این طرح، در هر منطقه تهران، یک محله به عنوان محله دوستدار کودک تعیین می شود.
او افزود :بر اساس برنامه عملیاتی، در هر محله‌، برنامه‌ها با جزییات، کوچه به کوچه و خیابان به خیابان مشخص است و منطقه متناسب با ویژگی‌ها و امکانات خود، تعریف پروژه کرده و از لحاظ سلامت، ایمنی و محیط‌زیست(HSE)، کالبدی، فرهنگی و اجتماعی، محلات موردنظر را برای کودکان مناسب‌سازی کنند.
محمد هادی علی احمدی، شهردارمنطقه ۱۳ نیز با اشاره به ظرفیت های محله پیروزی ، بر همکاری همه معاونت ها برای اجرای محله دوستدار کودک در این محله تاکید کرد و یادآورد شد : حدود ۱۹ پروژه در حوزه کالبدی تعریف شده که هر یک از حوزه ها ، پیگیری لازم را برای پیشبرد طرح انجام دهند .
او خاطر نشان کرد : اگر در فرآیند توسعه و تجهیز محلات منطقه ، زیرساخت‌ها و روساخت‌ها به مسائل و مشکلات کودکان توجه شود،یکی از مهمترین عناصر شهر دوستدار کودک که همانا سهم‌ کودکان از فضای شهری تعیین و محقق می‌شود.