به گزارش گویای صنعت، دکتر حمیدرضا عباسی مقدم رئیس گروه های مردمی حمایت از دولت سیزدهم  در دفاع از سخنان علی دایی و موسوی نماینده مردم  اردبیل در مجلس شورای اسلامی بیانیه ای را فرستاد، متن بیانیه از این قرار است: ریاست جمهور ایران اسلامی سلام علیکم بنظر می آید حضرتعالی در خصوص اتفاقات اخیر […]

به گزارش گویای صنعت، دکتر حمیدرضا عباسی مقدم رئیس گروه های مردمی حمایت از دولت سیزدهم  در دفاع از سخنان علی دایی و موسوی نماینده مردم  اردبیل در مجلس شورای اسلامی بیانیه ای را فرستاد،

متن بیانیه از این قرار است:

ریاست جمهور ایران اسلامی سلام علیکم بنظر می آید حضرتعالی در خصوص اتفاقات اخیر راهکارهای مفید و سازنده باید درنظر بگیریند و مدیریت کردن جریانات اخیر را با یک برنامه ریزی جامع درست نمایید دست روی دست گذاشتن و صبر کردن جز هر سخنی راکه یک اسطوره ، یا بازیکن ، نماینده مردم و یا هر شخصی دیگر بیان کند چون مشکل و علت را ما نتوانسته ایم حل کنیم پس یک چالش بزرگ ایجاد می کند که دودش توی چشم مردم ،نظام و ایرانی می رود و سودشو کسی می برد که سودجو هست لذا موضع آقای علی دایی و دیگر عزیزان در خصوص همدردی با مردم قابل تقدیر است چرا ما در نقد همیشه از جهت منفی به یک موضوع نزدیک می‌شویم بیایم به این موضوع حمایتی آقای دایی و دیگر عزیزان به این جهت نگاه کنیم اگر آقای دایی و عزیزان دیگر وارد نمی شدن الان منافقین وارد شده بودن ،بیایم با یک نگاه تعلیم و تربیت به موضوع ورود آقای دایی و عزیزان مثل ایشان نگاه کنیم که فردی که در این موضوعات فوت کرده خانواده اش احساس کنند کسی وجود دارد که با حمایت تسلی بخش این مصیبت وارده بر آنها باشد مثل علی دایی و دیگر عزیزان بعنوان تسلی بخش کنار مصیبت دیده قرار می گیرد می تواند حال خراب آن خانواده را خوب کند و جلوی حرکت های انتقام جویانه را کم کند این یک موضوع و مطلب دیگر باید از موضع جناب آقای موسوی نماینده مردم اردبیل هم که سعی کرد در مقابل آقای دایی معتدل رفتار کند تشکرو قدردانی نماییم زیرا با این حرکت آقای موسوی اثبات نمود که ایشان هم از جنس مردم است ولی بعضی از افراد دانسته یا ندانسته به نقد منفی آقای دایی و آقای موسوی پرداختن که عمده نفرات بجهت عشقشون به آقای دایی و نظام و مردم و آقای موسوی بوده و اندک نفرات هم دنبال موج سواری که در این شلوغی چیزی گیرشون بیاید جناب آقای رئیس جمهور بنده پیشنهاد می کنم مشکل و مطالبات و خواسته های مردم و جوانان را از طریق و کمک آقای دایی و علی کریمی و هنرمندان و ورزشکارانی که نزدمردم محبوب هستند شما خیلی سریع حل می کنید یا اجازه بدین خارجی‌ها یا منافقین یا اختلاسگران یا کسانی که با دولت جمهوری اسلامی دشمنی دارند مردم را بطرف خود بکشند جناب آقای رئیس جمهور بنظر می آید که علی دایی و کریم باقری و علی کریمی و وریا غفوری و مهران مدیری و عزیزان دیگر یک فرصت است در مقابل تهدید منافقین ، اختلاسگران ، موج سواران ،دشمنان داخلی و خارجی و چالش بوجود آمده بین آقای موسوی و آقای دایی باعث شد نقدهای زیادی بین مردم رد و بدل بشود و باعث افزایش آگاهی مردم شد و خیلی دشمنان مردم و نظام هم مشخص شدند و نقش رسانه ها در انتقال و نقد و ارسال حمایت ها و مطالبات ملت و واکنش‌های مردم و نظام بسیار حائز اهمیت است جناب رئیس جمهور اینکه صبور باشیم و اینگونه مشکلات بگویم خودش یواش یواش درست شود جواب نمی دهد زیرا ۹۰ درصد این اعتراضات مردمی و مطالبه به حق است از جمله حل مشکلات مسکن ،حل مشکلات معیشت ،حل بیکاری جوانان ،حل مشکلات معلمین ،کارکنان دولت ،بازنشستگان ونظامیان ،حل مشکلات حجاب ،حل مشکلات اقتصادی ،صنعتی و امنیتی مردم و نظام توزیع عدالت محوری و برگرداندن حقوق ملت و نظام که توسط اختلاسگران و دزدان به یغمی رفته اصلاح ساختار فرهنگی ،اجتماعی،رفاهی و امنیتی ویکی از مهمترین اعتراضات مردم جناب آقای رئیس جمهور قرار گرفتن بعضی از مدیرانی که شایستگی لازم از نظر تخصص و علم و سواد و تجربه را متاسفانه در آن وزارتخانه ندارند و بر حسبه سفارش و یا رابطه در آنجا مشغول شده اند و نظارت و کنترلی در کار نیست همه این مشکلات دست به دست داده اند تا اعتراضات شکل بگیرد و متاسفانه ۱۰ درصد هم دنبال امیال شیطانی و سودجویی هستند که باعث اغتشاشات و تخریب اموال عمومی و بیت المال شده لست و قدرت تفکیک برای نیروی های امنیتی که صفوف اعتراضات بحق ملت از اغتشاشاتگران تمیز شود بسیار مشکل شده لذا جناب آقای رئیس جمهور این ورزشکاران و هنرمندان منبع بسیار عالی برای شما هستند که این مشکلات و درگیریها حل شود اگر دیر دست بکار شوید دشمنان ایران این افراد را جذب کرده و ضربه سختی به ملت خواهند زدمتاسفانه این گروه فراخوان می دهد و سپس اون گروه فراخوان میدهد این مقابله مردم در مقابل مردم اعتبار دولت ،نظام ، مجلس وقوه قضائیه رازیر سوال می بردو ادامه این گونه حرکت ها اگر تبدیل به یک بخشی از زندگی شود باید شاهد خرابکاریها باشیم متاسفانه طی تحقیقات میدانی موقعی که نگاه به میادین شهر می کنیم شبیه جنگ شده دور میادین نظامیان با لباسهای سر آپا مسلح ایستادن و خانواده های این عزیزان تا بچه هاشون از سر ماموریت بیایند می‌میرند و زنده می‌شوند و یا متقابلا پدر و مادران هم بچه هاشون بیرون که می روند عذاب می کشند تا بچه هاشون برگردند سالم منزل این نوع حرکت ها شایسته دولت و نظام مقدس جمهوری اسلامی نیست لذا شایسته است حضرتعالی و همکاران

شما از ورزشکاران و هنرمندان و چهره های معتمد مردم برای حل اینگونه مشکلات سریع اقدام نمایید دکتر حمیدرضا عباسی مقدم رییس گروه‌های مردمی حمایت از دولت سیزدهم و خدمتگذاران به مردم

ریاست جمهور ایران اسلامی سلام علیکم بنظر می آید حضرتعالی در خصوص اتفاقات اخیر راهکارهای مفید و سازنده باید درنظر بگیریند و مدیریت کردن جریانات اخیر را با یک برنامه ریزی جامع درست نمایید دست روی دست گذاشتن و صبر کردن جز هر سخنی راکه یک اسطوره ، یا بازیکن ، نماینده مردم و یا هر شخصی دیگر بیان کند، چون مشکل و علت را ما نتوانسته ایم حل کنیم پس یک چالش بزرگ ایجاد می کند که دودش توی چشم مردم ،نظام و ایرانی می رود و سود را کسی می برد که سودجو هست ؛ لذا موضع آقای علی دایی و دیگر عزیزان در خصوص همدردی با مردم قابل تقدیر است چرا ما در نقد همیشه از جهت منفی به یک موضوع نزدیک می‌شویم، بیایم به این موضوع حمایتی آقای دایی و دیگر عزیزان به این جهت نگاه کنیم اگر آقای دایی و عزیزان دیگر وارد نمی شدند الان منافقین وارد شده بودند ،بیایم با یک نگاه تعلیم و تربیت به موضوع ورود آقای دایی و عزیزان مثل ایشان نگاه کنیم که فردی که در این موضوعات فوت کرده خانواده اش احساس کنند کسی وجود دارد که با حمایت تسلی بخش این مصیبت وارده بر آنها باشد مثل علی دایی و دیگر عزیزان بعنوان تسلی بخش کنار مصیبت دیده قرار می گیرد می تواند حال خراب آن خانواده را خوب کند و جلوی حرکت های انتقام جویانه را کم کند این یک موضوع و مطلب دیگر باید از موضع  آقای موسوی نماینده مردم اردبیل هم که سعی کرد در مقابل آقای دایی معتدل رفتار کند تشکرو قدردانی نماییم؛ زیرا با این حرکت آقای موسوی اثبات نمود که ایشان هم از جنس مردم است ولی بعضی از افراد دانسته یا ندانسته به نقد منفی آقای دایی و آقای موسوی پرداختند که عمده نفرات بجهت عشقشون به آقای دایی و نظام و مردم و آقای موسوی بوده و اندک نفرات هم دنبال موج سواری که در این شلوغی چیزی گیرشون بیاید.

جناب آقای رئیس جمهور بنده پیشنهاد می کنم مشکل و مطالبات و خواسته های مردم و جوانان را از طریق و کمک آقای دایی، علی کریمی و هنرمندان و ورزشکارانی که نزد مردم محبوب هستند شما خیلی سریع حل می کنید یا اجازه بدهید خارجی‌ها یا منافقین یا اختلاسگران یا کسانی که با دولت جمهوری اسلامی دشمنی دارند مردم را بطرف خود بکشند .

جناب آقای رئیس جمهور بنظر می آید که علی دایی ، کریم باقری، علی کریمی و وریا غفوری ، مهران مدیری و عزیزان دیگر یک فرصت است در مقابل تهدید. منافقین ، اختلاسگران ، موج سواران ،دشمنان داخلی و خارجی و چالش بوجود آمده بین آقای موسوی و آقای دایی باعث شد نقدهای زیادی بین مردم رد و بدل شود و باعث افزایش آگاهی مردم شد و خیلی دشمنان مردم و نظام هم مشخص شدند و نقش رسانه ها در انتقال، نقد و ارسال حمایت ها و مطالبات ملت و واکنش‌های مردم و نظام بسیار حائز اهمیت است.

جناب رئیس جمهور اینکه صبور باشیم و اینگونه بگوییم خودش یواش یواش درست شود ،جواب نمی دهد ؛ زیرا ۹۰ درصد این اعتراضات مردمی و مطالبه به حق است، از جمله حل مشکلات مسکن ،حل مشکلات معیشت ،حل بیکاری جوانان ،حل مشکلات معلمین ،کارکنان دولت ،بازنشستگان ونظامیان ،حل مشکلات حجاب ،حل مشکلات اقتصادی ،صنعتی و امنیتی مردم و نظام توزیع عدالت محوری و برگرداندن حقوق ملت و نظام که توسط اختلاسگران و دزدان به یغمی رفته اصلاح ساختار فرهنگی ،اجتماعی،رفاهی و امنیتی ویکی از مهمترین اعتراضات مردم جناب آقای رئیس جمهور قرار گرفتند، بعضی از مدیرانی که شایستگی لازم از نظر تخصص و علم و سواد و تجربه را متاسفانه در آن وزارتخانه ندارند و بر حسبه سفارش و یا رابطه در آنجا مشغول شده اند و نظارت و کنترلی در کار نیست همه این مشکلات دست به دست داده اند تا اعتراضات شکل بگیرد و متاسفانه ۱۰ درصد هم دنبال امیال شیطانی و سودجویی هستند که باعث اغتشاشات و تخریب اموال عمومی و بیت المال شده است و قدرت تفکیک برای نیروی های امنیتی که صفوف اعتراضات بحق ملت از اغتشاشگران تمیز شود، بسیار مشکل شده است.

لذا جناب آقای رئیس جمهور این ورزشکاران و هنرمندان منبع بسیار عالی برای شما هستند که این مشکلات و درگیریها حل شود اگر دیر دست بکار شوید دشمنان ایران این افراد را جذب کرده و ضربه سختی به ملت خواهند زد.

 

متاسفانه این گروه فراخوان می دهد و سپس ان گروه فراخوان میدهد، این مقابله مردم در مقابل مردم اعتبار دولت ،نظام ، مجلس وقوه قضائیه رازیر سوال می بردو ادامه این گونه حرکت ها اگر تبدیل به یک بخشی از زندگی شود باید شاهد خرابکاریها باشیم . متاسفانه طی تحقیقات میدانی موقعی که نگاه به میادین شهر می کنیم شبیه جنگ شده دور میادین نظامیان با لباسهای سرتا پا مسلح ایستادن و خانواده های این عزیزان تا بچه هایشان از سر ماموریت بیایند می‌میرند و زنده می‌شوند و یا متقابلا پدر و مادران هم بچه هاشون بیرون که می روند عذاب می کشند تا بچه هاشون سالم به منزل برگردند. این نوع حرکت ها شایسته دولت و نظام مقدس جمهوری اسلامی نیست؛ لذا شایسته است حضرتعالی و همکاران شما از ورزشکاران ، هنرمندان و چهره های معتمد مردم برای حل اینگونه مشکلات سریع اقدام نمایید .

دکتر حمیدرضا عباسی مقدم رییس گروه‌های مردمی حمایت از دولت سیزدهم و خدمتگذاران به مردم