نخستین پیش‌رویداد کنگره تخصصی معماری و شهرسازی از منظر میراث فرهنگی با حضور متخصصان حوزه میراث‌فرهنگی و معماری در عمارت مسعودیه تهران برگزار شد.

به گزارش گویای صنعت، نخستین پیش‌رویداد برای بررسی محوریت کنگره تخصصی معماری و شهرسازی از منظر میراث فرهنگی با حضور متخصصان حوزه در اول اردیبهشت ۱۴۰۳ در عمارت مسعودیه تهران برگزار شد.

در ابتدای جلسه فاطمه داوری، مدیرکل حفظ و احیا بناها، محوطه‌ها و بافت‌های تاریخی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی که به عنوان دبیر علمی کنگره معماری و شهرسازی از منظر میراث فرهنگی نیز انتخاب شده است، عنوان کرد: امسال روز بناها و محوطه‌های تاریخی با شعار «بحران‌ها و منازعات از دریچه منشور ونیز» برگزار شد و یکی از این بحران‌ها بحث مقاوم‌سازی بناهای تاریخی است که پیوند نزدیکی با موضوع کنگره معماری و شهرسازی از منظر میراث فرهنگی دارد.

او در ادامه افزود: ایکوموس اقداماتی در راستای حل بحران‌ها انجام می‌دهد که یکی از آنها استفاده از دانش سنتی نهفته در میراث فرهنگی است. ما نیز می‌توانیم از این دانش برای محافظت از بناها استفاده کنیم و با بررسی نمونه‌های موفق در کاهش بحران‌ها و محافظت از میراث فرهنگی، در این زمینه فعالیت کنیم.

داوری با بیان اینکه کنگره معماری و شهرسازی از منظر میراث فرهنگی که با عنوان «کنگره بم» هم شناخته می‌شود از اوایل دهه ۷۰ آغاز به کار کرده است، ادامه داد: این کنگره در حوزه نشر داده‌های حوزه و جریان‌سازی و هدایت مطالعات است و محوریت آن در دوره‌های گذشته تاریخ معماری و شهرسازی بوده است. کنگره چهارم در سال ۹۵ در ۳۱ استان برگزار شد تا استان‌ها بر مسائل خودشان متمرکز شوند و موضوع از صرف تاریخ معماری جلوتر برود و دایره موضوعات گسترده‌تر و متنوع‌تری را پوشش دهد.

مدیرکل حفظ و احیا بناها، محوطه‌ها و بافت‌های تاریخی ادامه داد: پیش‌رویداد امروز در اصل برای تبیین حدود موضوعی کنگره بر حسب نیاز امروز ما در این حوزه‌ برگزار می‌شود.

در این جلسه که با حضور اساتید حوزه میراث‌فرهنگی، معماری و تاریخ برگزار شد، علیرضا انیسی، اصغر مرادی، علیرضا رازقی و اسکندر مختاری به بحث و تبادل نظر در مورد تببین محوریت‌های کنگره پیش رو پرداختند و سعی کردند در این رابطه به اجماع برسند.