مشاور عالی فرمانده قرارگاه مرکزی مهارت آموزی کارکنان وظیفه ستاد کل نیروهای مسلح از آغاز به کار سامانه سرباز ماهر خبر داد.

به گزارش گویای صنعت، سردار سرتیپ دوم پاسدار موسی کمالی مشاور عالی فرمانده قرارگاه مرکزی مهارت آموزی کارکنان وظیفه ستاد کل نیروهای مسلح درباره آخرین وضعیت عملیات استقرار و پیاده سازی سامانه سرباز ماهر برای حین خدمت اظهار کرد: به منظور نهایی شدن آمار و سهولت در ثبت نام‌های کارکنان وظیفه نیروهای مسلح و بهره گیری از دوره های آموزش مهارت آموزی، سامانه یکپارچه سرباز ماهر طراحی و تولید شد.

وی افزود: در همین راستا روز گذشته ۱۲ تیرماه جلسه‌ای به منظور هماهنگی و استقرار سامانه سرباز ماهر با حضور سردار محمدجواد زاده کمند فرمانده قرارگاه مرکزی مهارت آموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح و نمایندگان شرکت های متولی برنامه نویس برگزار شد.

مشاور عالی فرمانده قرارگاه مرکزی مهارت آموزی کارکنان وظیفه ستاد کل نیروهای مسلح ادامه داد: در این نشست مصوب شد، از هفته آینده نسخه اولیه سامانه با هماهنگی سازمان فنی حرفه‌ای به عنوان عمده ترین تامین کننده سرویس های خدماتی، برای کارکنان وظیفه فراجا اجرایی شود.

وی ادامه داد: از ۳ ماهه سوم سال و از ابتدای پاییز نیز این سامانه به صورت ۱۰۰ درصدی کار خود را در سطح نیروهای مسلح آغاز می‌کند.

سردار کمالی بیان کرد: نسخه پیش از خدمت سامانه سرباز ماهر نیز برای استفاده از مشوق‌ها در مرحله آماده سازی است و این مرحله از سامانه برای حین خدمت آماده سازی شده است.