روز چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ماه ساعت ۱۴ و ۳۰ دقیقه نشستی با عنوان «کودتا در کودتا؛ در سودان چه خبر است؟» در خبرگزاری مهر برگزار خواهد شد.

به گزارش  گویای  صنعت  به نقل از مهر، درگیری های خیابانی در سودان حدود ۲ هفته است که شروع شده و هیچ کدام از طرفین درگیری حاضر به عقب نشینی نیستند. اختلافات میان دو ارگان نظامی (ارتش سودان به فرماندهی ژنرال عبدالفتاح البرهان و نیروهای پشتیبانی سریع به فرماندهی ژنرال حمیدتی) در این کشور شرایط را به طور جدی بغرنج کرده و موجب شده برخی درباره خطر تجزیه سودان البته برای دومین بار در سال‌های اخیر هشدار دهند. بررسی تاریخ معاصر سودان نشان می‌دهد که از سال ۱۹۵۷ تاکنون، طی ۶۶ سال اخیر ۱۵ کودتای نظامی در این کشور رخ داده است که آمار بسیار بالایی در مقایسه با دیگر کشورهای جهان محسوب می‌شود. آخرین کودتا در سودان به اکتبر ۲۰۲۱ بر می‌گردد که طی آن عبدالفتاح البرهان فرمانده ارتش سودان اقدام به کودتای نظامی علیه دولت وقت کرد و قدرت را به دست گرفت. حال البرهان نیز توسط متحد قدیمی خود یعنی حمیدتی به چالش کشیده شده و خیابان‌های خارطوم پایتخت سودان شاهد جنگ قدرت است. گروه بین الملل خبرگزاری مهر در پرونده‌ای با عنوان”کودتا در کودتا” در سودان چخبر است به بررسی این جنگ قدرت پرداخته است.

در این راستا روز چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ماه ساعت ۱۴ و ۳۰ دقیقه نشستی با عنوان «کودتا در کودتا؛ در سودان چه خبر است؟» درخبرگزاری مهر برگزار خواهد شد.

در این نشست آقای «جعفر قناد باشی» کارشناس ارشد مسائل آفریقا و «احمد بروایه» پژوهشگر مسائل آفریقا به بررسی آخرین تحولات سودان و ریشه درگیری ها خواهند پرداخت.