جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان پیشوا به ریاست تاجیک نوری فرماندار و با حضور معاون سیاسی انتظامی و مشاور فرماندار، رئیس کتابخانه های عمومی، رئیس اداره آموزش و پرورش، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر اعضا انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان پیشوا برگزار شد.

به گزارش گویای صنعت، جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان پیشوا به ریاست تاجیک نوری فرماندار و با حضور کارخانه معاون سیاسی انتظامی و کچوئی مشاور فرماندار، کارخانه رئیس کتابخانه های عمومی، تاجیک رئیس اداره آموزش و پرورش، قربانی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر اعضا انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان پیشوا برگزار شد.

در این نشست ضمن بررسی برنامه های در دست اقدام این نهاد، ارائه دستورالعمل، وظایف انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان، راهکارهای اعضا انجمن به منظور گسترش فرهنگ کتاب و کتابخوانی، گزارش وضعیت کتابخانه های شهرستان، کمبود فضای کتابخانه در روستاها، برگزاری مستمر محافل ادبی، بازگشایی کتابخانه آستان مقدس حضرت جعفربن موسی الکاظم علیه السلام مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.