در نشستی مشترک مسئولین فرهنگ و ارشاد اسلامی و بسیج هنرمندان شهرستان پیشوا به وجوه مشترک فرهنگی هر دو نهاد پرداختند.

به گزارش گویای صنعت، حسین قربانی سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی در دیدار با مسئول بسیج هنرمندان گفت: تا کنون توانسته ایم برنامه ریزی خوبی برای فعالیت های اداره در حوزه های مختلف فرهنگی و هنری داشته باشیم و در برنامه ریزی های صورت گرفته به همکاری مجدانه نهادهای فرهنگی و هنری نیاز داریم و این همکاری و مشارکت موجبات پیشرفت در این عرصه را در بر خواهد داشت و بدون شک حرکت در این مسیر با همکاری بسیج هنرمندان اثز بخش تر خواهد بود.
فاطمه چراغی مسئول بسیج هنرمندان شهرستان پیشوا در این نشست اینگونه بیان کرد: در تمامی فعایت های خود سعی بر این داشته ایم تا فعالیتهای حوزه کاری خود را به متخصص مربوطه واگذار کنیم و حمایت لازم را در این راستا داشته باشیم تا به هدف مورد نظر نزدیک تر شویم.
در پایان این دیدار قربانی به رسم یاد بود کتابی را به ایشان هدیه کرد.