نشست هماهنگی سه جانبه سازمان مدیریت وبرنامه ریزی ، برق منطقه ای و شهرک‌های صنعتی تهران برای تسریع در تامین برق پایدار برای شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان تهران برگزار شد.

به گزارش گویای صنعت، این جلسه‌ با حضور “محمدرضا گلدانی” سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران “سعید صادقی” مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران، “قره گزلو” مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای تهران در دفتر ریاست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران برگزار شد.
مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران در این جلسه، ضمن ارائه گزارشی از آخرین وضعیت و اقدامات صورت گرفته در جهت احداث پست های برق شهرک‌های صنعتی عباس آباد شمس آباد، قرچک، فیروزکوه، دماوند و شهریار، مشکلات موجود برای تکمیل پروژه‌های مذکور را مورد بررسی داد.
در این جلسه مقرر شد مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار از طرف سازمان مدیریت به شرکت برق منطقه‌ای تهران تخصیص داده شود.
همچنین گلدانی سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران ابراز امیدواری کرد که تا پایان سال ۵۸۰ میلیارد ریال دیگر نیز از سایر منابع در اختیار سازمان مدیریت در جهت تسریع در تکمیل طرح‌های مذکور به این طرح‌ها اختصاص داده شود.
در ادامه جلسه در خصوص‌ سایر روش های تامین برق در شهرکهای صنعتی نیز بحث و تبادل نظر شد.