نشست هم اندیشی شهرک‌های صنعتی استان تهران با پارک‌های علمی و فناوری دانشگاه‌های تهران با حضور مدیرعامل شركت شهرک‌های صنعتی تهران، سرپرست معاونت صنایع کوچک اين شركت و مدیرکل پشتیبانی معاونت علمی فناوری وزارت علوم، تحقيقات و فناوري برگزار شد.

به گزارش گویای صنعت، این نشست با هدف تقویت زیست بوم نو آوری صنایع کوچک و استفاده از ظرفیت مراکز فناوری در تعریف و اجرای پروژه های تحقیق و توسعه پیشران صنایع، برگزار شد.

در این نشست هر یک از نمایندگان پارک‌های علم و فناوری، دیدگاه‌ها و نظرات خود را در خصوص ارتباط و تعامل صنعت و دانشگاه ارایه کردند.

گفتنی است که استان تهران دارای ۱۲ پارک علمی و ‌فناوری و ۳۶ مرکز رشد می‌باشد و این ظرفیت علمی و ‌دانشگاهی می تواند در تعامل بیشتر دانشگاه و صنعت اثرگذار باشد.

شایان ذکر است که این نشست برای اولین بار در سطح کشور برگزار شده است.